سال ۱۴۰۰ سالی حیاتی برای پایش وضعیت یوزپلنگ آسیایی در ایران است. ذخیره‌گاه زیستکره توران در حال حاضر تنها زیستگاه زادآور در ایران شناخته می‌شود و از طرفی از سال ۹۷ به طور رسمی هیچ یوزپلنگی در پناهگاه حیات‌وحش میاندشت ثبت نشده است. اما شواهد نشان می‌دهند که یوزپلنگ‌ها از توران خارج شده و به سمت زیستگاه‌های همجوار حرکت کرده‌اند. تلاش برای ثبت آنچه در حال وقوع است اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین فعالیتی است که لازم است صورت گیرد. به دنبال کسب دانسته‌های بیشتر از وضعیت کنونی یوزپلنگ در ایران، اقدامات عاجل به طور هدفمندتر انجام خواهد شد.

سال گذشته در کنار پایش سراسری پناهگاه حیات وحش میاندشت بخشی از ذخیره‌گاه زیستکره توران نیز مورد دوربین‌گذاری قرار گرفت. با توجه به نقش کلیدی توران در سرنوشت یوزپلنگ‌های آزاد در زیستگاه، امسال نیز پوشش دوربین‌ها بسیار گسترده‌تر و جامع‌تر صورت خواهد گرفت. همچنین پایش‌ها در میاندشت نیز انجام خواهد شد تا دومین زیستگاه پویا برای یوزپلنگ‌ها از مطالعه خارج نشده و در صورت ورود یوزپلنگ جدید به منطقه، توسط دوربین‌ها ثبت شوند.

برنامه‌ریزی و آماده سازی دوربین‌ها
برنامه‌ریزی و آماده سازی دوربین‌ها

این دوربین‌گذاری‌ها از نیمه خرداد ماه آغاز شده‌اند و به ترتیب محدوده‌های مورد نظر دوربین‌گذاری خواهند شد. تیم کارشناسان انجمن یوزپلنگ ایرانی تمامی مراحل نصب و چک دوربین‌های تله‌ای را در این مطالعه با همکاری ادارات کل استان‌های سمنان و خراسان شمالی و با همراهی محیط‌بانان حاذق مناطق انجام داده و خواهند داد. همچنین نتایج بدست آمده در این پروژه در اختیار عموم نیز قرار خواهد گرفت.

نصب دوربین توسط محیط‌بانان توران
نصب دوربین توسط محیط‌بانان توران