به مناسبت هفته محيط زيست ودر راستای طرح پژوهشی “بررسی بوم شناسی سیاه­گوش در پناهگاه حیات وحش انگوران “، انجمن یوزپلنگ ایرانی با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان و تلاش اداره محیط زیست شهرستان ماهنشان اقدام به برگزاری برنامه های آموزشی برای مردم محلی منطقه انگوراننمود. این برنامه­ها، در روستاهای اکیز­قشلاق، طومارخانلو، بلند پرچین، بهستان و انگوران که مجموعه­ای از مهم­ترین روستاهای منطقه هستند برگزار شد.

این برنامه های آموزشی که همزمان با هفته محیط زیست برگزار می­شد شامل آشنایی مردم با حیات وحش منطقه مخصوصا سیاه گوش بوده است. در این برنامه با استفاده از فیلم و عکس مطالب مربوط به حفظ محیط زیست طبیعی برای گروههای سنی مختلف که هر کدام به نوعی با حیات وحش منطقه در ارتباط هستند بیان و لزوم نقش آفرینی آنها در برنامه حفاظت از حیات وحش تشریح شد. همچنین پرسشنامه­هایی جهت ارزیابی نگرش مردم محلی نسبت به گونه­های موجود در منطقه و میزان آشنایی آنها با این گونه­ها نیز تکمیل شدند.

در پایان نیز بروشور معرفی منطقه حفاظت شده انگوران که توسط انجمن يوزپلنگ ايرانی و با حمايت اداره کل حفاظت محيط زيست زنجان و به منظور ارتقا سطح آگاهیهای محیط زیستی تهیه شده بود در ميان شرکت کنندگان توزيع گرديد. اين برنامه آموزشی درخصوص پنج گونه سياهگوش، گرگ، کفتار، خرس و پلنگ بود.به علاوه، در روز جمعه 20 خرداد ماه امام جمعه شهرستان ماهنشان درخصوص اهميت محيط زيست و منطقه انگوران و نقش محيط بانان در حفظ اين منطقه در نماز جمعه به سخنرانی پرداخته و بروشور انگوران در ميان بيش از 400 شرکت کننده در اين مراسم توزيع شد و با تلاش اداره حفاظت محيط زيست ماهنشان، به بيش از 1000 نفر پيامكهاي آموزشي ارسال شد.

پناهگاه حيات وحش انگوران از سال 1388 ميزبان مطالعه ای درخصوص سياهگوش می باشد که توسط انجمن يوزپلنگ ايرانی و با همکاری دفتر حيات وحش و تنوع زيستی سازمان و اداره کل حفاظت محيط زيست زنجان درحال جريان می باشد. انگوران يکی از قديمی ترين زيستگاه های تحت حفاظت در غرب کشور می باشد که از سال 1349 توسط سازمان حفاظت محيط زيست تحت مديريت می باشد. اين منطقه يکی از مهمترين زيستگاه های سياهگوش و قوچ و ميش ارمنی می باشد.

 

 

AnguranKhorad15.jpg]

 

ارزيابي نظرات مردم در روستاها

 

AnguranKhorad14.jpg

 

بررسي ميزان آشنايي مردم محلي با سياهگوش و ساير گربه سانان

 

AnguranKhorad2.jpg

 

سخراني براي عموم در مسجد روستا

 

AnguranKhorad5.jpg

 

AnguranKhorad18.jpg

 

AnguranKhorad17.jpg

 

جوانان محلي از تجربيات شكار خود تعريف مي كنند

 

AnguranKhorad3.jpg

 

AnguranKhorad4.jpg

 

AnguranKhorad8.jpg

 

پخش فيلم براي مردم محلي

 

AnguranKhorad7.jpg

 

AnguranKhorad6.jpg

 

AnguranKhorad9.jpg

 

اجراي برنامه آموزشي در خانه بزرگان روستا

 

AnguranKhorad13.jpg

 

AnguranKhorad1.jpg

 

AnguranKhorad16.jpg

 

ارزيابي نظرات جوانان روستاي انگوران

 

AnguranKhorad12.jpg

 

در پايان هر كارگاه بروشور انگوران در ميان مردم توزيع شد

 

AnguranKhorad11.jpg

 

روستاي بلندپرچين

 

AnguranKhorad10.jpg

 

روستاي طومارخانلو