طی ماه های جاری، انجمن يوزپلنگ ايرانی با هدف آموزش دانشجويان در چند نمايشگاه مرتبط با محيط زيست در دانشگاه های مختلف شرکت نمود.

در اسفند 1388 نمایشگاهی با نام “مصرف بهینه، طبیعت جاودانه” در دانشگاه یزد برگزار شد. در همین راستا ياسمن حسن بيگی از طرف انجمن یوزپلنگ ایرانی به دعوت اين دانشگاه در اين نمايشگاه شرکت داشت. در کنار اين  نمايشگاه، وجود يک يوزپلنگ تاکسيدرمی شده باعث جلب توجه بيشتر بازديدکنندگان شده بود که با تلاش علی رضایی، دبیر برگزاری نمایشگاه از اداره کل حفاظت محيط زيست يزد امانت گرفته شده و بازخورد بسیار خوبی در پی داشت. از جمله بازدید کنندگان غرفه می توان به رئیس دانشگاه يزد، مديريت اداره کل حفاظت محيط زيست يزد، اساتید دانشگاه، مدارس، محیط بانان و جمع کثیری از دانشجویان اشاره کرد که توجه آنان به سوی غرفه نشان از بازتاب مثبت حضور انجمن یوزپلنگ ایرانی در مهمترین دانشگاه بزرگترین زیستگاه یوز آسیایی داشت.

همچنين، در فروردين 1389، همايش بزرگی با عنوان “اکوتوريسم” به همت اعضای علاقمند انجمن علمی محيط زيست دانشگاه تربيت معلم سبزوار در محل اين دانشگاه برگزار شد که در آن اساتيدی چون دکتر عبدالحسين وهاب زاده نيز به عنوان مهمان ويژه نيز حضور داشتند. همچنين، مرتضی اسلامی دهکردی، مديرعامل انجمن يوزپلنگ ايرانی نيز به دعوت دانشگاه ميزبان عازم سبزوار شده و در برنامه دو روزه همايش حضور داشت. در بخشی از برنامه، دانشجويان از منطقه حفاظت شده شيراحمد سبزوار بازديد نموده و در روز دوم، مهمانان به ايراد سخنرانی پرداختند. در کنار همايش، نمايشگاه حيات وحش و جاذبه های جغرافيايی نيز برگزار گرديد که در آن فرصتی برای آموزش بازديدکنندگان وجود داشت.

همچنين در نخستين روز ارديبشهت ماه 1389، کارگاهی با موضوع “کارآفرينی در محيط زيست” برای شرکت کنندگان در نخستين همايش دانشجويی دانشجويان طرفدار محيط زيست برگزار شد. اين همايش به همت سازمان دانشجويان ايران سازماندهی شده و بيش از 20 گروه دانشجويی از دانشگاه های سرتاسر کشور در آن حضور داشتند.

همکاری با دانشگاه ها و انجمن علمی محيط زيست و زيست شناسی و توانمندسازی دانشجويان علاقمند از اولويت ويژه ای در ميان برنامه های انجمن يوزپلنگ ايرانی برخوردار می باشد.

 

همايش اکوتوريسم در دانشگاه سبزوار

نمايشگاه محيط زيست در دانشگاه يزد