اخیرا، بحث های متعددی درخصوص یکی از کلیدی ترین پرسش ها در زمینه یوزپلنگ در ایران در رسانه ها مطرح شده است: “در ایران چند یوز باقی مانده است؟”. تا یک سال پیش، آمارها حکایت از حضور 70 تا 100 یوز در پهنه های وسیعی از کشور داشت، لیکن براساس برنامه پایش جمعیت یوزپلنگ در ایران که توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی با همکاری پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، سازمان حفاظت محیط زیست و مؤسسه پانترا درحال جریان است، اطلاعات ارزشمندی درخصوص ساختار جمعیت این گونه ارزشمند در کشور بدست آمده است. به
منظور دستیابی به یک عدد دقیق و صحیح از یوز در کشور، لاجرم باید تا سال آینده صبر نمود، زیرا برنامه پایش جمعیت یوز در کشور که از سال گذشته آغاز شد، اکنون در آخرین مرحله خود بوده و جمع بندی داده ها و مدلسازی جمعیت یوز در مناطق حفاظت شده و مناطق آزاد کشور طی ماه های آتی به طول خواهد انجامید.

با این حال، به دلیل مراجعه و پرسش کارشناسان و علاقمندان متعدد که ناشی از فضای رسانه ای هفته های اخیر مبنی بر اعلام انقراض جمعیت یوز در کشور می باشد، انجمن یوزپلنگ ایرانی اعلام می دارد که نتایج مفدماتی بررسی ها نشان دهنده آنست که جمعیت یوزپلنگ در ایران به احتمال قریب به یقین “کمتر از 70 فرد” است و روند جمعیتی روبه رشدی در آن دیده نمی شود. مدارک مستندی دال بر زادآوری گسترده یوزپلنگ در سال جاری در کشور در دست نیست و همه این موارد باعث افزایش نگرانی کارشناسان و علاقمندان شده
است. با این حال، اعلام جمعیت دقیق و صحیح از یوزپلنگ در کشور نیازمند بررسی های بیشتر بوده و طی ماه های آتی، امید است که نتیجه نهایی بدست آید.

درعین حال، حکم “انقراض” دادن برای چنین گونه ای که سازگاری mبالایی در بقا در شرایط دشوار و سخت دارد، نیازمند بررسی های کارشناسان است و به
همین سادگی نمی توان یوز را در کشور منقرض شده دانست. بدون شک، با تلاش محیط بانان و ادارات کل استانها، درصورت حمایت دولت و همکاری جوامع محلی آموزش دیده، امید فراوانی برای حفظ این جانور در کشور وجود دارد. البته همواره باید درنظر داشت که امروزه کشته شدن حتی یک یوز ضربه جبران ناپذیری به جمعیت یوزها در هر بخش از کشور وارد نموده و راهکارهای جدی برای مشارکت دادن جوامع محلی در حفاظت از زیستگاه ها از اولویت بالایی برخوردار است.

در اواسط تابستان سال جاری نیز گزارش کاملی درخصوص تعداد یوزپلنگ در ایران و چگونگی کسب این اطلاعات به عنوان سرمقاله در خبرنامه رسمی انجمن با نام یوزنامه منتشر شد که علاقمندان به مطالعه منابع بیشتر می توانند آنرا از لینک زیر دریافت نمایند.

یوزنامه شماره هفدهم، بهار و تابستان 1391

 

یک یوزپلنگ جوان در پناهگاه حیات وحش دره انجیر (عکس توسط دوربین تله ای اداره کل حفاظت محیط زیست یزد/انجمن یوزپلنگ ایرانی/پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و پانترا)