اردلان و اردوان به همراه برادر دیگر خود ارسلان، یوزپلنگ‌های پناهگاه حیات وحش دره انجیر در استان یزد، از سال 1390 توسط دوربین‌های تله‌ای انجمن یوزپلنگ ایرانی پایش می‌شدند. در تصاویر اخیر، اثری از ارسلان نیست.

white_plum_blossom-wallpaper-1920x1080_email

جدیدترین تصاویر به‌دست آمده از دو برادر (اردلان و اردوان)، نشان از سلامت بودن آنها دارد. این تصاویر در خلال پایان نامه دانشجویی آقای جواد نجفی درمورد « بررسی کیفیت آب چشمه‌های طبیعی مورد استفاده حیات وحش» در پناهگاه حیات وحش دره انجیر در استان یزد با همکاری انجمن یوزپلنگ ایرانی ثبت شده است.

Asiatic Cheetah (2)

نگرانی‌ای که چند سال  گذشته به خود رنگ گرفته و امروزه به سوالی بزرگ تبدیل شده است؛ ثبت نشدن حضور حتی یک یوزپلنگ ماده در استان یزد است. طی فاز سوم پایش وضعیت یوزپلنگ در استان یزد که در سال 95 به انجام رسید، هیچ تصویری از ماده‌ها در مناطق تحت حفاظت این استان به ثبت نرسید. از آنجایی که استان یزد همواره یکی از زیستگاه‌های مهم و اساسی یوزپلنگ آسیایی در ایران است همچنان امید آن وجود دارد که این یوزپلنگ‌های نر بتوانند برای خود جفتی پیدا کنند و مجددا زادآوری در استان ثبت گردد.

Asiatic Cheetah (3)