جفتگیری یوزپلنگ ایرانی

از پارک ملی توران خبر می‌رسد که روند آماده‌سازی «فیروز» و «ایران» در مرکز تکثیر یوزپلنگ توران موفق بوده است و این دو یوزپلنگ ایرانی به تازگی باهم جفتگیری کرده‌اند.

بر اساس فیلم منتشر شده، این دو یوز نخستین بار ساعت هفت صبح شنبه دوم بهمن با یکدیگر جفت‌گیری کرده‌اند و طی سه روز بعد هم در ساعات مختلف شبانه روز در مجموع هفده بار برای جفت‌گیری اقدام کرده‌اند.

این اتفاق قدمی بزرگ به جلو برای یوزپلنگ‌های ایرانی است. امید است با برنامه‌ریزی صحیح در آینده، مقدمات بازوحشی سازی یوزها فراهم شود. «بازوحشی سازی» مهمترین اقدام برای تبدیل جمعیت در اسارت به جمعیت پشتیبان یوزهای وحشی است.
به دست اندرکاران این پروژه خداقوت گفته و برای ادامه راه آرزوی موفقیت داریم.

جفتگیری یوزپلنگ ایرانی
جفتگیری فیروز و ایران

در صورت موفقیت جفت‌گیری، توله‌های ایران بهار سال آینده و در حوالی اردیبهشت ماه متولد خواهند شد.

برای مشاهده فیلم اینجا کلیک کنید
.