خانه بلاگ صفحه 60

يک فرصت استثنايی برای پلنگ ايرانی

یک پلنگ كه در محل نگهداری مرغها در یكی از خانه های روستای چالی در منطقه كوهستانی از توابع شیرگاه سوادكوه به دام افتاده بود، با استفاده از اسلحه بی هوشی، بی هوش و زنده گیری شد.

مهمان جديد مياندشت

یوزپلنگ جوان پارک پردیسان تهران به خانه جدید خود در پناهگاه حیات وحش میاندشت منتقل گردید. این یوزپلنگ جوان در تاریخ 6 آذرماه سال جاری از پارک پردیسان زنده گیری شد.

آينده پلنگ در ايران

از ابتدای سال 1387 تا اسفند ماه همین سال، بیش از 13 پلنگ در نقاط مختلف کشور مستقیما بوسیله انسان ازبین رفته است. از این تعداد، بیش از 12 مورد (92%) آنها مستقیما بواسطه شکار توسط انسان ازپا درآمده اند.