روز یکشنبه مورخ 9 تیرماه 1392 هشتمین سمینار حیات وحش با سخنرانی جناب آقای عبدالحسین وهاب زاده و همچنین حضور مهندس هنریک مجنونیان و حدود70نفر از علاقمندان در محل سالن اجتماعات انتشارات فنی ایران برگزار گردید.

جناب آقای وهاب زاده در ابتدا دانشجویان را به مطالعه ی بیشتر در زمینه اخلاق در محیط زیست دعوت و چند کتاب در این باب پیشنهاد کردند. سپس تعاریفی از اخلاق محیط زیست ارائه دادند که تعریف لئوپولد را در این میان از همه جذاب تر میدانند. بر این اساس “اخلاق یک نوع غریزه اجتماعی است که کنترل فرد را در ارتباط با جمع بر عهده دارد” و همه میدانیم که اخلاق سیر تکوینی نداشته است زیرا علم زیست شناسی نشان میدهد که اخلاق از انسان قدیمی تر است یعنی ما بخشی از آموزه های اخلاقی را با خویشاوندان قبل از انسان خودمان شریک هستیم.

در ادامه ایشان اخلاق را از منظرهایی مانند خواستگاه اخلاق، دایره شمول، سیر تحولات تاریخی اخلاق و درجه ی مؤثر بودن آن طبقه بندی نمودند. همین طور طرفداران اخلاق محیط زیست را به سه دسته سبزهای روشن، نیمه سبز ها و سبزهای تند تقسیم نمودند که ایشان به طور شخصی از دیدگاه سبزهای روشن ( انسان محوران) دفاع کرده و بر اساس عقیده اشان این دیدگاه انسان محور باید تلطیف شده باشد نه انسان محور سنتی که فقط منافع انسان حاضر را ببیند.

در بحث دیدگاه انسان محور تلطیف شده که نسلها را مد نظر قرار می دهد، ارزش مشارکتی مطرح می شود زیرا گونه ها، اکوسیستم ها و موجودا زنده نه فقط اینکه از لحاظ ابزاری و زیبا شناختی برای انسان ارزش دارند بلکه به دلیل ارزش مشارکتی اشان به آنها نیاز داریم؛ زیرا هرکدام در اکوسیستم نقشی دارند که نبودشان به اکوسیستم لطمه زده و حیات انسان به حیات آنها وابسته است. بنابر این ما به یک رویکرد انسان محور تلطیف شده که ارزش مشارکتی را مد نظر قرار میدهد نیاز داریم.

در پایان آقای وهاب زاده به اینکه به اخلاق نباید به دید مهمترین ابزار در حفظ محیط زیست نگاه کرد، اشاره ای داشتند و توصیه کردند که می توان توسط تدابیر فنی و در کنار آن رعایت اخلاق، محیط زیست را حفظ نمود. این سمینار با پرسش و پاسخ میان حضار در ساعت 19 به پایان رسید. سمینارهای حیات وحش صورت ماهيانه توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی با همکاری انتشارات فنی ايران و سايت خبری “زيست بوم” برگزار می شود. ضمنا فیلم این سخنرانی در انجمن یوزپلنگ ایرانی موجود می باشد، علاقمندان می توانند با مراجعه به دفتر انجمن آنرا دریافت نمایند.

 

IMG_1502