در تاریخ 16 شهریور سفر دوم تیم آموزش انجمن یوزپلنگ ایرانی، تحت عنوان «آموزش جوامع محلی در استان البرز» با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز شروع، و در 18 شهریور به کار خود پایان داد.
در ادامه‌ی سفر قبلی این تیم، در روستاهای منتخب دیگری در هر دو منطقه بالا و پایین طالقان کارشناسان انجمن یوزپلنگ ایرانی با همکاری محیطبانان و کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز جشنواره های نیم روزه با میزبانی اداره حفاظت محیط زیست طالقان اجرا کردند. مانند سفر قبلی تاکید بر حفاظت گونه پلنگ ایرانی بود که شامل برنامه هایی همچون بازی‌های آموزشی، سخنرانی کارشناسان انجمن و استان، پخش فیلم و اجرای تئاتر «یک پلنگ سرگردان» می‌شد. علاوه بر آن پرسش‌هایی از سوی جوامع محلی در مورد تعارضات با حیات وحش مطرح شد که پاسخ‌ها و راه حل‌هایی نیز از سوی کارشناسان انجمن و رییس منطقه شکار ممنوع طالقان مطرح شد.
روستاهای منتخب این سفر در بخش پایین طالقان؛ کش و اسفاران و در بخش بالاطالقان؛ گراب، گتده و خچیره در منطقه شکار ممنوع طالقان بودند. انتظار می‌رود در هفته‌ اول مهر با دو اجرای دیگر در منطقه طالقان، این تیم به کار خود پایان دهد. انجمن یوزپلنگ ایرانی امیدوار است با اجرای چنین پروژه‌هایی در بهبود اطلاعات ساکنین این مناطق در مورد حیات وحش و اهمیت حفاظت از آن‌ها کمک کند.