وضعیت کاراکال ایران و ارزیابی تعامل آن با جوامع انسانی در مرکز ایرانی در کنفرانسی در کشور پرتغال معرفی شد.
در طول برگزاری چهاردهمین نشست سالانه گروه Sahara Conservation Fund، یاسمن حسن بیگی از کارشناسان انجمن و یکی از اعضای تیم پژوهشی درباره کاراکال، در این کنفرانس وضعیت گونه کاراکال در مرکز ایران را برای حاضرین ارائه کرد. این گزارش مبتنی بر یک دوره هشت ماهه کارگذاری دوربین های تله ای همراه با مصاحبه با حدود 20درصد خانواده های ساکن در داخل و پیرامون پناهگاه حیات وحش عباس آباد نایین می باشد.
موضوع اصلی این کنفرانس سالانه حفاظت از حیات وحش در بیابان است و امسال در روزهای 10 و 11 اردیبهشت ماه در مرکز تحقیقاتی تنوع زیستی و منابع ژنتیکی دانشگاه پورتو در کشور پرتغال برگزار شد. عمده مقالات ارائه شده از منطقه ساحل و صحرا و همچنین سایر مناطق در قاره آفریقا و همچنین مقالات دیگری درباره حفاظت حیات وحش در کشورهای حوزه خلیج فارس بود.
در مقاله ارائه شده ابتدا وضعیت پراکندگی کاراکال در ایران و همچنین پناهگاه حیات وحش عباس آباد به عنوان یکی از شناخته شده ترین زیستگاه های این گونه مطرح شد و سپس به مخاطرات این گونه خصوصا در رابطه با انسان اشاره شد. در انتها نتایج پروژه بررسی نگرش و واکنش جوامع محلی اطراف پناهگاه حیات وحش عباس آباد در استان اصفهان نسبت به کاراکال ارائه شد که سال گذشته از سوی انجمن یوزپلنگ ایرانی و با همکاری اداره حفاظت محیط زیست استان اصفهان به انجام رسیده است. در جمع بندی این مسئله، راه حل های پیشنهادی برای کاهش تعارض مردم محلی با این گونه و مبتنی بر پیشنهادهای خود آنان ارائه شد.
درحال حاضر این این پژوهش درحال تجزیه و تحلیل های تکمیلی داده های گرداوری شده می باشد و درنظر دارد تا راهکارهای حفاظتی کارامدی درجهت کاهس تلفات کاراکال با همکاری جوامع انسانی به مرحله اجرا درآورد.

1 نظر

  1. با س
    اس ودرود بی پایان به تمام حامیان حیات وحش بخصوص حیات وحش ایران به تمام دوستداران گرگ ها ویوزها و پلنگ های بدون یاور و بی پناه ایرانی به آنان که در سرزمین ایران به مردم یاد میدهند که حیوانها رادوست بدارند و بیاییم پروژه جمع آوری کمک برای تامین آب یوزها را به کارزاری بزگ برای آموزش مردم تبدیل کنیم . به تک تک خانه ها رجوع کنیم وبه مردم بگوییم یوز ها از تشنگی دارند میمیرند و به روستاهای کویری برویم و به کودکان و چوپانها بگوییم یوزها و پلنگ ها و گرگها اگر نباشند ما آدمها در این دنیا از تنهایی خواهیم مرد

Comments are closed.