نمایشگاه بین المللی محیط زیست فرصت مناسبی بود تا تیم پایش انجمن، ارائه ای داشته باشد از نتایج دوربین گذاری ها جهت پایش جمعیت و وضعیت یوزپلنگ آسیایی. به همین منظور در سومین روز نمایشگاه محیط زیست امسال نشستی در غرفه انجمن یوزپلنگ ایرانی برگزار شد برای ارائه دستاورد های پروژه پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی. در این نشست که علاقمندان، فعالان محیط زیست و اعضای انجمن حضور داشتند مدیر برنامه پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی به بیان آنچه از ابتدای سال 1389 تا پایان 1394 در این برنامه مطالعاتی گذشته است پرداخت.

نوید قلیخانی در ابتدا نتایج شناسایی یوزپلنگ های تصویر برداری شده در هر دو فاز این برنامه و سپس یافته های حفاظتی که از این نتایج استخراج شده اند را ارائه کرد. همچنین ارتباط نتایج این پژوهش با مسائل حفاظتی توصیف شد. در انتها پرسش و پاسخ پیرامون وضعیت فعلی یوزپلنگ و اقدامات مورد نیاز در آینده برگزار شد.

برنامه پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی با همکاری پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، ادارت کل محیط زیست استان های یزد، اصفهان، خراسان شمالی و جنوبی، کرمان و همچنین موسسه کاوشگران حیات وحش پارت از سال 89 آغاز شد و فاز اول آن تا سال 91 ادامه داشت. فاز دوم این برنامه مطالعاتی که به منظور پایش و کسب اطلاعات قابل استفاده در حفاظت از یوزپلنگ و زیستگاه های آن از اواسط سال گذشته شروع شد و تا به امروز ادامه داشته است.