ارسلان – یوزپلنگ دره انجیر

هومینو – یوزپلنگ دره انجیر
اردلان – یوزپلنگ دره انجیر