بخش عمده ای از ایران خشک و کویری بوده و بارندگی زیادی ندارد. ازهمین رو، سالهاست که ساخت و احیا منابع آبی در مناطق خشک و کویری یکی از اقدامات مدیریتی ادارات کل حفاظت محیط زیست در سرتاسر کشور می باشد تا بواسطه آن بتوان یکی از عوامل محدودکننده افزایش جمعیت جانوران را تعدیل نمود. با این حال، به رغم صرف هزینه های زیاد برای این اقدام مدیریتی، اثربخشی آن کمتر موردارزیابی قرار گرفته است.

برهمین اساس، انجمن یوزپلنگ ایرانی با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی برنامه ای را برای ارزیابی مدیریت منابع آبی در یک منطقه کویری آغاز نموده است. در این پژوهش کاربردی، تمامی منابع آبی موجود در پناهگاه حیات وحش میاندشت مجهز به دوربین های تله ای دیجیتال شده تا حضور انواع جانوران، بخصوص سمداران و گوشتخواران به صورت مستمر مورد پایش قرار گیرد.

آیا بهتر است آبشخورها در مناطق مسطح ساخته شوند یا در میان عوارض توپوگرافیک؟ کیفیت آب چگونه باید باشد؟ حضور گوشتخواران چه تأثیری بر مراجعت آهوان دارد؟ آيا آهوان نر و ماده به یک میزان اطراف منابع آبی حضور دارند؟ شوری آب چه تأثیری بر نوشیدن آب دارد؟ سختی و وجود عناصر فلزی چطور؟ نزدیکی به روستاها باعث کاهش حضور جانوران می شود؟ و …

نتایج این پژوهش می تواند دستاوردهای مدیریتی را برای مدیران و مسئولین درجهت ارتقای مدیریت این عامل حائزاهمیت در مناطق خشک و کویری به دنبال داشته باشد. انجمن یوزپلنگ ایرانی از دانشجویانی که علاقمند به انجام پایان نامه دانشگاهی خود در این زمینه هستند، برای همکاری در آنالیز این داده ها در عرصه و آزمایشگاه دعوت به همکاری می نماید. این برنامه تا پایان تابستان همزمان با نخستین بارش های پاییزی ادامه خواهد داشت.

 

 

MiandashtWaterhole1.jpg

 

MiandashtWaterhole2.jpg

 

عکس ها از اداره حفاظت محیط زیست جاجرم