پایش مداوم پناهگاه حیات وحش میاندشت توسط دوربین‌های تله‌ای در آگاهی از روند حضور یوزپلنگ در این منطقه بسیار موثر بوده است. امسال نیز همچون سال‌های گذشته پایش وضعیت یوزپلنگ در این منطقه آغاز شده است. این پروژه توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی آغاز شده، تا امیدها را برای ثبت مجدد تصویر یوزپلنگ در منطقه زنده نگاه دارد. این پناهگاه در کنار ذخیره گاه زیست کره توران طی سال های اخیر دارای زادآوری بوده است؛ هرچند همواره شاهد نوسان جمعیت یوزپلنگ در این منطقه بوده ایم. امسال به دلیل ثبت چندین خانواده جدید در توران، انتطار می‌رود پس از دو سال عدم ثبت یوزپلنگ جدید در میاندشت، دوربین‌های تله‌ای موفق به ثبت تصویر این گونه شوند. این دوربین ها تا پایان پاییز به کار خود ادامه خواهند داد و سپس جمع آوری شده و نتایج نهایی آن منتشر خواهد شد.