از یک پلنگ ایرانی در محدوده اصلی منطقه حفاظت شده کوه بیرک بلوچستان عکسبرداری شد. این منطقه مهمترین زیستگاه پلنگ ایرانی در بلوچستان ایران بوده و براساس بررسی های به عمل آمده و تصاویر گرفته شده، وجود حداقل 5 پلنگ ایرانی در این محدوده محرز می باشد.
از سال گذشته، مطالعاتی با استفاده از دوربین های تله ای در این منطقه آغاز گردید و محیط بانان واحد اداره حفاظت محیط زیست سراوان با همکاری انجمن یوزپلنگ ایرانی برای مطالعه درخصوص پلنگ و کاربرد دوربین های تله ای توانمند 
شدند. 
همچنین در 2 نوبت تعدادی دوربین تله ای دراختیار این اداره قرار داده شد که خوشبختانه پس از یک سال، این همکاری ها به بار نشسته و از یک پلنگ نر بالغ در محدوده مرکزی این منطقه حفاظت شده عکسبرداری شد. اين پلنگ نر که از هيکل ظاهرا مناسبی نيز برخوردار است، يکی از چشمانش دچار مشکل بوده و احتمالا تنها يک چشمش بينا می باشد.

پيش از اين در روز 3 فروردين سال جاری، از يک پلنگ ايرانی بالغ ديگر درحوزه شهرستان خاش در منتهی اليه منطقه حفاظت شده کوه بيرک تصاوير گرفته شده بودلازم به ذکر است که منطقه حفاظت شده کوه بيرک به دليل وسعت بالای آن، در حوزه دو شهرستان خاش و سراوان واقع گرديده که اداره حفاظت محيط زيست شهرستان سراوان، عمدتا مسئوليت حفاظت از اين منطقه را بر عهده داشته و زيستگاه اصلی پلنگ نيز در حوزه اين شهرستان واقع شده است.
در اينجا جا دارد تا از پرسنل اداره کل حفاظت محيط زيست سيستان و بلوچستان، بخصوص محيط بانان واحدهای سراوان و خاش، آقايان دهقان نژاد، هاشم زهی و حسين زهی برای پيگيری و تلاش فراوان به منظور گرفتن تصوير پلنگ و اثبات وجود آن در طبيعت اين استان تشکر و قدردانی به عمل آيد. لازم به ذکر است که مالکيت معنوی تمامی تصاوير متعلق به اداره کل حفاظت محيط زيست سيستان و بلوچستان می باشد.