پروژه «ظرفیت سازی جوامع محلی برای حفاظت از پلنگ در ناحیه قفقاز در منطقه شکار ممنوع درفک- دیلمان»٬ پس از انجام فازشناخت زندگی و معیشت مردم محلی و همچنین ارزیابی وضعیت تعارض پلنگ با دام٬ اولین خبرنامه محلی خود را منتشر کرد.

این خبرنامه با هدف گردش اطلاعات در میان مردم محلی تهیه و تولید شد. در این خبرنامه٬ مطالبی از قبیل معرفی پروژه٬ آنچه در طول یکسال گذشته بواسطه اجرای پروژه اتفاق افتاده است٬ برخی از یافته های کار میدانی و نیز چشم اندازی از ادامه کار و تأثیر آن بر زندگی مردم، با مخاطبین به اشتراک گذاشته شد.

این پروژه با حمایت مالی مؤسسه PTES و همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان از بهمن ماه سال 1390 توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی آغاز شده و هم اکنون در مرحله آغاز فاز طراحی راه حل و اقدام برای کاهش تعارض است.

Dorfak Newsletter page1.jpg

P5290003.JPG

P5300010.JPG