شماره پنجم خبرنامه پلنگ ايرانی منتشر شد. در اين شماره مباحث مختلفی درباره پلنگ در ايران می خوانيد که عبارتند از:

  •        فيلم برداری از پلنگ
  •        آموزش تنوع زيستی در کالمند يزد
  •         مدل حفاظتی پلنگ در پارک ملی ساريگل
  •         رژيم غذايی پلنگ در پارک ملی گلستان
  •        معرفی منطقه حفاظت شده بافق
  •        و …

علاقمندان به دريافت اين شماره و شماره های پيشين خبرنامه پلنگ ايرانی می توانند با مراجعه به بخش سال پلنگ در وب سايت، آنها را دانلود نمايند.