چهارمین شماره خبرنامه انگلیسی انجمن یوزپلنگ ایرانی شامل فعالیت‌های مربوط به تابستان و پاییز ۲۰۱۶ منتشر شد. برخی عناوینی که در این شماره آمده است:

– «آرش» و «پویان» همچنان در نایبندان

– یورپلنگی که مادر خود را در یک تصادف جاده‌ای از دست داد، زنده است.

– برندگان سومین دوره جایزه یحیی معرفی شدند.

– برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی درمورد وضعیت یوزپلنگ آسیایی در ایران

 

خبرنامه انگلیسی انجمن یوزپلنگ ایرانی ویژه متخصصین و کارشناسان و مخاطبان بین المللی منتشر می شود تا در جریان فعالیت ها و تلاش های حفاظتی صورت گرفته برای حیات وحش ایران قرار گیرند.

نسخه الکترونیکی خبرنامه شماره 4 را از اینجا دریافت کنید.

هم چنین جهت دریافت خبرنامه های پیشین و هشت شماره خبرنامه پلنگ به صفحه آرشیو خبرنامه پلنگ ایرانی مراجعه  فرمایید.

ics-letter-4