گزارش عملکرد انجمن در سال‌های 2019 و 2020 به صورت گزارش دو ساله به زبان انگلیسی منتشر شد. در این گزارش 43 صفحه‌ای، مهمترین فعالیت‌های انجمن طی این دو سال آورده شده است.

جهت دانلود این گزارش اینجا کلیک کنید.