گزارش فعالیت های انجمن یوزپلنگ ایرانی در سال 1395 منتشر شد.

این گزارش به جهت شفاف سازی فعالیت های انجمن در سال گذشته خدمت اعضای محترم و حامیان ارائه می شود. گزارش عملکرد انجمن در سال 95 را می توانید از اینجا دریافت نمایید. لازم به ذکر است نسخه چاپی این گزارش با حمایت مالی شرکت کیمیانوین منتشر شده است.