جنوب پارک ملی کوير از اهميت بالايی برای تنويرافکار جوامع محلی در زمينه حفاظت از يوزپلنگ دارد، زيرا اين محدوده احتمالا اصلی ترين مسير ارتباط پارک و ساير زيستگاه های يوز در کشور می باشد. از همين رو، از سال 1388، انجمن يوزپلنگ ايرانی با همکاری اداره کل حفاظت محيط زيست اصفهان و پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايی اقدام به برگزاری برنامه های آموزشی متعدد در روستاهای اين محدوده نموده است.

خوشبختانه درحال حاضر دو سازمان مردم نهاد محلی در بادرود و ابوزيدآباد توسط افراد علاقمند و متعهد محلی تشکيل يافته است. يکی از آنها، انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد می باشد که در اوایل سال ۱۳۹۰به شماره ثبت ۱۰۶شروع به کار نموده است. فعالیتهای اين انجمن بر محور محیط زیست و منابع طبیعی (در جهت حفظ ، احیاء ، توسعه پایدار) و جلب مشارکت های مردمی متمرکز می باشد. تابحال برنامه های آموزشی و مشارکتی متنوعی مانند کارگاه های آموزشی در مدارس، برگزاری مسابقه موتورسواری، بازديد و احيای آبشخورهای منطقه و غيره توسط اين گروه در محدوده روستاهای اين منطقه اجرا شده است. انجمن يوزپلنگ ايرانی نيز در کنار آموزش برخی اعضای انجمن در زمينه برگزاری کارگاه های آموزشی، در مواردی برحسب نياز اقدام به حمايت از فعاليتها به صورت مالی يا با دراختيار قرار دادن لوازم نموده است.

 

علاقمندان به دریافت اطلاعات بیشتر درباره اين سازمان مردم نهاد فعال می توانند از وب سايت آن بازديد نمايند.