دریافت لوح تقدیر نمایشگاه

عکس برگزیده دوربین های تله ای انجمن در غرفه ایران خودرو
مراسم اختتامیه نمایشگاه