مراسم اختتامیه نمایشگاه

دریافت لوح تقدیر نمایشگاه