“در شروع راه مهم ترین گام، آموزش به عموم مردم درباره یوزپلنگ بود. در شهر به صورت عمومی با مردم و به خصوص بچه ها صحبت می کردیم… آن زمان اکثر مردم با تعجب می پرسیدند: «مگر ایران هم یوزپلنگ دارد؟» بعد از چند سال به نقطه ای رسیدیم که بعد از این سوال می پرسیدند: «یوزپلنگ ها منقرض نشده اند؟ هنوز هم زنده اند؟» اما اکنون همه ایرانی ها می دانند که یوزپلنگ ایرانی وجود دارد، از آن حمایت می شود و برایشان مهم است.”
آن چه خواندید بخش هایی از گفتگوی همشهری محله با مرتضی اسلامی، مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی است که در شماره پیشین همشهری محله به چاپ رسیده است.
برای خواندن متن کامل این مطلب که به معرفی انجمن یوزپلنگ ایرانی اختصاص یافته است اینجا را کلیک کنید.