در جریان برگزاری چهاردهمین نمایشگاه محیط زیست، مسولین غرفه کاشی میبد با اهدای کاشی با نقش یوزپلنگ از فعالیت های انجمن یوزپلنگ ایرانی در استان یزد تقدیر کردند.

صنایع استان یزد با قراردادن یوزپلنگ به عنوان نماد استان در کنار سایر گونه ها مانند هوبره، حضور پر رنگی در نمایشگاه امسال دارند.