توله یوزپلنگ‌های ایران

به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، فرزندان یوزپلنگ‌ حاضر در مرکز تکثیر در اسارت پارک ملی توران موسوم به «ایران» با موفقیت به دنیا آمدند. بنابر اطلاعات کسب شده توسط انجمن، مادر و توله‌ها در سلامت هستند. اطلاعات بیشتر متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.