آقای وینست وندر مرو، کارشناس موسسه (EWT(Endangerd Wildlife Trust آفریقای جنوبی از همکاران انجمن یوزپلنگ ایرانی که به دعوت معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست جهت بررسی شرایط تکثیر و معرفی مجدد یوزپلنگ آسیایی در زیستگاه‌های طبیعی به ایران سفر کرده است، از مناطقی در به استان های سمنان و خراسان شمالی بازدید کردند.
این سفر با همراهی کارشناسان انجمن یوزپلنگ ایرانی صورت گرفت و در آن فعالیتهای انجمن یوزپلنگ ایرانی از سال 81 تا کنون شرح داده شد.
از جمله  فعالیتهای انجام گرفته  می توان به برنامه آبرسانی برای یوزها، تعمیر تلمبه بادی، تامین دستمزد دو محیط بان و بررسی ورود و خروج دامدارها به منطقه و فعالیتهای پژوهشی مانند دوربین گذاری اشاره کرد که برای ایشان شرح داده شد.
این بازدید با حضور کارشناسان معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست، مدیرکل محیط زیست استان خراسان شمالی، معاونت محیط طبیعی استان خراسان شمالی و رئیس اداره محیط زیست شهرستان جاجرم و دوتن از کارشناسان انجمن یوزپلنگ ایرانی صورت گرفت.