نتایج اولیه کارگذاری دوربین های تله ای در پناهگاه حیات وحش میاندشت نشان دهنده زادآوری یوزها در سال جاری می باشد. براین اساس، در یکی از شبهای مردادماه یوز ماده بالغی عکسبرداری شده که برای نوشیدن آب سر یکی از آبشخورهای منطقه آمده است. با این حال، علی رغم آنکه تمامی منابع آبی این منطقه مجهز به دوربین های تله ای دیجیتال شده اند، طی یک ماه نخست دوربین گذاری تنها یک بار حضور این جانور سر منابع آبی ثبت شده است. بررسی وضعیت ظاهری این جانور نشان از آن دارد که این ماده دارای توله بوده و به توله های خود شیر می دهد. با توجه به علائم و نشانه های طاهری، حدس زده می شود که این جانور حداقل 2 توله باید داشته باشد. این تصویر نشانه ارزشمندی از بقای این جانور در شمال شرقی ایران می باشد.

بررسی های صورت گرفته طی سالهای گذشته در میاندشت نشان داده که تابحال حداقل 3 خانواده از یوزها طی این سالها در میاندشت حضور داشته اند که معمولا هر یک دو توله داشته اند. یک بار تنها در سال 1383 طی نخستین دوره کارگذاری دوربینهای تله ای در میاندشت، یک توله یوز تنها عکس گرفته شد.

غیر از یوزپلنگ، از شش گوشتخوار دیگر نیز عکس گرفته شده است که عبارتند از گرگ، کفتار، شغال، روباه، گربه وحشی، سمور سنگی. این برنامه پایش به صورت مشترک توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی، اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی و پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با استفاده تا پایان تابستان سال جاری ادامه خواهد داشت و درصورت ثبت مجدد یوز همراه با توله هایش، تصاویر آنها برای علاقمندان اطلاع رسانی خواهد شد. این برنامه در ادامه برنامه پایش ملی یوزپلنگ آسیایی که در زمستان سال 1390 در مناطق استان یزد و در بهار سال جاری در عباس آباد نایین با همکاری پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و مؤسسه پانترا اجرا گردید، در حال انجام است. پس از پایان بررسی وضعیت جمعیت یوزپلنگ در میاندشت، دو منطقه وسیعه راور و نای بندان در پاییز و زمستان سال جاری مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت تا همزمان با پایان سال 1391، بتوان قضاوت علمی قابل اتکایی درخصوص جمعیت یوزپلنگ در ایران ارائه داد.

 

 

Miandasht_Cheetah.jpg

 

Miandasht_Wolf.jpgMiandasht_StripedHyeana.jpg

 

Miandasht_WildCat.jpg

 

Miandasht_StoneMarten.jpg