نتايج مطالعات اخير در مناطق حفاظت شده استان يزد كه با استفاده از دوربين هاي تله اي صورت گرفت، نشان از جابجايي هاي گسترده يوزها ميان مناطق مختلف دارد. شگفت انگيزترين مورد مربوط به يك ماده يوز بالغ مي باشد كه بين دو منطقه با فاصله هوايي بيش از 130 كيلومتر در تردد است.

اين ماده يوز که در سال 1388 در پارک ملی سياهکوه سه توله به دنيا آورده بود، در تابستان 1390 همراه با دو توله جوان خود که هر دو نر هستند، به دره انجير آمده و پس از جدايی از آنها، دوباره به پارک ملی سياهکوه بازگشته است. آخرين تصاوير در زمستان 1390 که با استفاده از دوربين های تله ای گرفته شد نشان از آن دارد که اين يوز ماده در سياهکوه بوده و اطراف کوه اصلی اين منطقه به تنهايی در تردد است.

اين يوز ماده در مسير خود از يک خط آهن و دو جاده اصلی عبور نموده و توانسته هر بار خود را به مقصد برساند. يوزها جانورانی هستند که در آفريقا در بسياری از مناطق مهارجت می کنند که اين الگو عموتا از الگوی مهاجرت طعمه ها پيروی می نمايد. اين پديده درمورد يوزهای ايران کمتر شناخته شده بوده و نشان از پيوستگی مناطق در مرکز ايران دارد. با اين حال دليل اصلی اين رفتار ماده يوز همچنان ناشناخته بوده و نيازمند بررسی های بيشتر می باشد. درحال حاضر، دوربين های متعددی در پارک ملی سياهکوه و پناهگاه حيات وحش عباس آباد کارگذاشته شده است تا درصورت زادآوری اين ماده يوز و همراهی توله ها، بتوان حضور آنها را ثبت و پايش نمود.

پايش جمعيت يوزپلنگ در ايران کمتر به صورت سيستماتيک صورت گرفته و طی سالهای گذشته تلاش شده که اين روند به صورت جدی تر مدنظر قرار گيرد. از زمستان 1390، پايش جمعيت يوزپلنگ در مرکز ايران توسط اداره کل حفاظت محيط زيست يزد و انجمن يوزپلنگ ايرانی با همکاری پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايی و مؤسسه پانترا درحال انجام می باشد. در فاز دوم نيز اين روند اخيرا با پيوستن اداره کل حفاظت محيط زيست اصفهان در منطقه عباس آباد نايين نيز آغاز شده است. کسب چنين اطلاعاتی درباره جابجايی و تراکم جمعيتهای يوز ابزار بسيار کارامدی برای مديريت و حفاظت آنها دراختيار کارشناسان و مديران قرار خواهد داد.

 

شناسنامه تصويري يوز مادر طي سه سال گذشته در مناطق سياهكوه و دره انجير

 

مسير مهاجرت يوز مادر ميان دره انجير و سياهكوه