Search
Close this search box.

آموزش و مشارکت‌های مردمی

آموزش و مشارکت‌های مردمی

نوسط pourmir

[tdc_zone type=”tdc_content”][vc_row][vc_column][td_block_text_with_title custom_title=”درباره بخش آموزش و مشارکت‌های مردمی”]

سالهاست که از انقراض شیر ایرانی و ببر مازندران می گذرد و امروز طبیعت ایران شاهد از بین رفتن بسیاری از دیگر گونه های طبیعت خود می باشد تا صفحه دیگری از بی توجهی و اهمال بر تاریخ ما ایرانیان رقم بخورد. هیچ با خود اندیشیده ایم آیندگان درمورد ما چگونه قضاوت خواهند کرد؟ با تأسف باید گفت ما کمتر به آداب و رسوم اجداد خود پایبند بوده و طبیعت را صرفا محملی برای استفاده نسل خود بدون کوچکترین ملاحظه ای قرار داده ایم! به یاد داشته باشیم که ما ایرانیان حافظان آخرین بازمانده های یوزپلنگ ایرانی در سرزمینی هستیم که آداب یوزبانی و یوزداری برای نخستین بار از آن ظهور نمود.
تا 30 سال پیش افزون بر 300 یوزپلنگ در دشتهای سرزمین پهناور ایران زندگی می کردند، ولی امروزه درحالت خوشبینانه گمان می رود حدود 100 فرد از این جانوران روی سیاره خاکی مان باقی مانده باشد و چشم امید دوستداران طبیعت در سرتاسر جهان تنها به کشورما و ما ایرانیان دوخته شده است.
ضروری است تا در میان مردم به اطلاع رسانی درباره طبیعت و حیات وحش پرداخته شده، باورهای نادرست درمورد آنها زدوده شده و با ذکر ارزش های آنها، از آنها برای حفاظت از طبیعت بی نظیر کشورمان یاری جست.
سرلوحه کار آموزشی در انجمن یوزپلنگ ایرانی، این نقل مشهور از «Baba Dioum» فعال محیط‌زیست سنگالی است، که در سال 1968 در سخنرانی خود در کنفرانس اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت در دهلی نو اظهار داشت:

[/td_block_text_with_title][tdm_block_column_title title_text=”JUMyJUFCJUQ5JTg1JUQ4JUE3JTIwJURBJTg2JURCJThDJUQ4JUIyJURCJThDJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFEJUQ5JTgxJUQ4JUI4JTIwJUQ5JTg1JURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg2JURCJThDJUQ5JTg1JTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFGJUQ5JTg4JUQ4JUIzJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUI0JUQ4JUFBJUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUI0JURCJThDJUQ5JTg1ISUwQSVEOSU4NSVEOCVBNyUyMCVEQSU4NiVEQiU4QyVEOCVCMiVEQiU4QyUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOCVBRiVEOSU4OCVEOCVCMyVEOCVBQSUyMCVEOCVBRiVEOCVBNyVEOCVCMSVEQiU4QyVEOSU4NSUyMCVEQSVBOSVEOSU4NyUyMCVEOCVBMiVEOSU4NiUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOCVBOCVEOCVCNCVEOSU4NiVEOCVBNyVEOCVCMyVEQiU4QyVEOSU4NSElMEElRDklODUlRDglQTclMjAlREElODYlREIlOEMlRDglQjIlREIlOEMlMjAlRDglQjElRDglQTclMjAlRDklODUlREIlOEMlMjAlRDglQjQlRDklODYlRDglQTclRDglQjMlREIlOEMlRDklODUlMjAlREElQTklRDklODclMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDklODUlRDglQTclMjAlRDglQTIlRDklODUlRDklODglRDglQjIlRDglQjQlMjAlRDglQUYlRDglQTclRDglQUYlRDklODclMjAlRDglQjQlRDglQUYlRDklODclMjAlRDglQTglRDglQTclRDglQjQlRDglQUYhJUMyJUJC” title_tag=”h3″ title_size=”tdm-title-md” tds_title1-title_color=”#aaaaaa” tdc_css=”eyJhbGwiOnsiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3fQ==” tds_title=”tds_title2″ tds_title2-line_width=”80″ tds_title2-line_alignment=”0″ tds_title2-line_space=”40″ tds_title2-title_color=”#1c1c1c” el_class=”td-wild-quote” content_align_horizontal=”content-horiz-right” tds_title2-f_title_font_family=”fs_4″ tds_title2-f_title_font_style=”italic” tds_title2-f_title_font_line_height=”40px”][td_block_text_with_title]

بخش آموزش و مشارکت های مردمی انجمن یوزپلنگ ایرانی با هدف آگاه‌سازی، حساس‌سازی و ظرفیت‌سازی با موضوع تنوع زیستی (با تاکید بر گوشتخواران) فعالیت می‌کند و چشم‌انداز خود را تلاش برای رسیدن به حیات پایدار می‌داند. این بخش با ساخت و تولید ابزارهای آموزشی، اجرای پروژه‌های آموزشی و ظرفیت‌سازی در تهران و حاشیه زیستگاه ها، انتشار مقالات آموزشی در رسانه‌های مطبوعاتی یا مشارکت در تولید برنامه‌های رسانه‌های جمعی و مشارکت در کمپین‌های (کارزار) ترویجی در راستای اهداف خود تلاش می‌کند. بهره‌مندان فعالیت‌های این بخش، موسسات، سازمان‌ها و صنایع مرتبط دولتی، سازمان‌ها، شرکت‌ها و صنایع خصوصی، گروه‌های غیردولتی مردمی، گروه‌های مختلف اجتماعی و ساکنین روستا‌ها و شهرهای مرتبط در ایران هستند.

[/td_block_text_with_title][tdm_block_text_image title_text=”JUQ4JUIxJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JURBJUE5JUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE4″ title_tag=”h3″ title_size=”tdm-title-md” description=”JUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg1JUQ5JTgyJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUE3JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUIyJURCJThDJUQ4JUIzJUQ4JUFBJUUyJTgwJThDJUQ5JTg1JUQ4JUFEJURCJThDJUQ4JUI3JURCJThDJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUFEJURCJThDJUQ4JUE3JUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg4JUQ4JUFEJUQ4JUI0JURCJThDJTIwJUQ4JUIzJUQ5JTg3JUQ5JTg1JTIwJUQ4JUFCJUQ4JUE3JUQ4JUE4JUQ4JUFBJURCJThDJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFDJUQ5JTg0JUQ4JUE3JUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ5JTg2JUQ4JUFGJUQ4JThDJTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JTIwJUQ5JUJFJURCJThDJUQ4JUI0JTIwJURBJTg2JUQ5JTg2JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg2JUQ4JUE4JUQ5JTg4JUQ4JUFGLiUyMCVEOSU4NiVEOSU4OCVEQiU4QyVEOCVCMyVEOSU4NiVEOCVBRiVEQSVBRiVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBRSVEOCVBOCVEOCVCMSVEOSU4NiVEQSVBRiVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOCVCMiVEQiU4QyVEOCVCMyVEOCVBQSUyMCVEOSU4NSVEOCVBRCVEQiU4QyVEOCVCNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOCVBQSVEOCVCQSVEQiU4QyVEQiU4QyVEOCVCMSUyMCVEOCVCMyVEOSU4NyVEOSU4NSUyMCVEOCVBOCVEOCVCMiVEOCVCMSVEQSVBRiVEQiU4QyUyMCVEOCVBRiVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NiVEOCVBRi4lMjAlRDglQTclRDklODYlRDglQUMlRDklODUlRDklODYlMjAlRDklODYlREIlOEMlRDglQjIlMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDglQTclRDglQTglRDglQUElRDglQUYlRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQUElRDglQTclRDglQjMlREIlOEMlRDglQjMlMjAlRDglQUUlRDklODglRDglQUYlMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDglQUElRDglQTclRDglQUIlREIlOEMlRDglQjElREElQUYlRDglQjAlRDglQTclRDglQjElREIlOEMlMjAlREElODYlRDklODYlREIlOEMlRDklODYlMjAlRDglQTclRDglQTglRDglQjIlRDglQTclRDglQjElREIlOEMlMjAlRDglQkElRDglQTclRDklODElRDklODQlMjAlRDklODYlRDglQTglRDklODglRDglQUYlRDklODclMjAlRDglQTclRDglQjMlRDglQUElMjAlRDklODglMjAlRDglQUElRDklODQlRDglQTclRDglQjQlMjAlREElQTklRDglQjElRDglQUYlRDklODclMjAlRDglQTclRDglQjMlRDglQUElMjAlRDglQTglRDglQTclMjAlRDklODUlRDglQUMlRDklODQlRDglQTclRDglQUElMjAlRDklODglMjAlRDglQjElRDklODglRDglQjIlRDklODYlRDglQTclRDklODUlRDklODclRTIlODAlOEMlRDklODclRDglQTclMjAlRDklODclRDklODUlREElQTklRDglQTclRDglQjElREIlOEMlMjAlRDklODUlRDglQjMlRDglQUElRDklODUlRDglQjElMjAlRDglQUYlRDglQTclRDglQjQlRDglQUElRDklODclMjAlRDglQTglRDglQTclRDglQjQlRDglQUYuJTIwJUQ5JTg1JUQ5JTgyJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUE3JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ4JUI0JURCJThDJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg4JUQ4JUFGJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUE4JURCJThDJUQ4JUI0JUQ4JUFBJUQ4JUIxJURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUIzJUQ5JTg3JUQ5JTg1JTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUI0JUQ4JUFBJUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ4JUFGLiUwQSVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEQSVBRiVEOCVCMSVEOSU4OCVEOSU4NyUyMCVEOCVCMSVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4NiVEOSU4NyVFMiU4MCU4QyVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOSU4NSVEQSVBOSVEOCVBQSVEOSU4OCVEOCVBOCUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOCVBQSVEOCVBRiVEOSU4OCVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBNyVEOSU4NiVEOCVBQSVEOCVCNCVEOCVBNyVEOCVCMSUyMCVEOSU4NSVEOSU4MiVEOCVBNyVEOSU4NCVEOCVBNyVEOCVBQSUyMCVEOSU4OCUyMCVEQSVBOSVEOCVBQSVEOCVBNyVEOCVBOCVFMiU4MCU4QyVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyVEQiU4QyVFMiU4MCU4QyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVBRCVEOSU4OCVEOCVCMiVEOSU4NyUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEQiU4QyUyMCVEOCVBNyVEOSU4NiVEOCVBQyVEOSU4NSVEOSU4NiVEOCU4QyUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOSU4NSVEOCVBRSVEOCVBNyVEOCVCNyVEOCVBOCVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEQSVBOSVEOSU4OCVEOCVBRiVEQSVBOSUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBOCVEOCVCMiVEOCVCMSVEQSVBRiVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4NCUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVFMiU4MCU4QyVEOSVCRSVEOCVCMSVEOCVBRiVEOCVBNyVEOCVCMiVEQiU4QyVEOSU4NS4lMjAlRDklODclRDklODUlREElODYlRDklODYlREIlOEMlRDklODYlMjAlRDglQTIlRDklODUlRDglQTclRDglQUYlREElQUYlREIlOEMlMjAlRDglQUYlRDglQTclRDglQjElREIlOEMlRDklODUlMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDklODYlRDklODglREIlOEMlRDglQjMlRDklODYlRDglQUYlREElQUYlRDglQTclRDklODYlRDglOEMlMjAlRDglQUElRDglQjUlRDklODglREIlOEMlRDglQjElREElQUYlRDglQjElRDglQTclRDklODYlRDglOEMlMjAlRDklODYlRDglQTclRDglQjQlRDglQjElRDglQTclRDklODYlMjAlRDklODglMjAlRDglQTclRDklODElRDglQjElRDglQTclRDglQUYlMjAlRDglQjklRDklODQlRDglQTclRDklODIlRDklODUlRDklODYlRDglQUYlREIlOEMlMjAlREElQTklRDklODclMjAlRDklODUlREIlOEMlRTIlODAlOEMlRDglQUUlRDklODglRDglQTclRDklODclRDklODYlRDglQUYlMjAlRDklODUlRDglQUQlRDglQjUlRDklODglRDklODQlRDglQTclRDglQUElREIlOEMlMjAlRDglQTglRDglQTclMjAlRDklODUlRDklODglRDglQjYlRDklODglRDglQjklMjAlREIlOEMlRDklODglRDglQjIlRDklQkUlRDklODQlRDklODYlREElQUYlMjAlRDglQTIlRDglQjMlREIlOEMlRDglQTclREIlOEMlREIlOEMlMjAlRDklODglMjAlRDglQUYlREIlOEMlREElQUYlRDglQjElMjAlREElQUYlRDklODglRDklODYlRDklODclRTIlODAlOEMlRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQUQlREIlOEMlRDglQTclRDglQUElMjAlRDklODglRDglQUQlRDglQjQlMjAlRDglQTclREIlOEMlRDglQjElRDglQTclRDklODYlMjAlREElQTklRDklODclMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDglQUElRDglQUUlRDglQjUlRDglQjUlMjAlREElQTklRDglQTclRDglQjElRDglQjQlRDklODYlRDglQTclRDglQjMlRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQTclRDklODYlRDglQUMlRDklODUlRDklODYlMjAlRDglQTglRDglQTclRDglQjQlRDglQUYlMjAlRDklODUlRDklODYlRDglQUElRDglQjQlRDglQjElMjAlREElQTklRDklODYlRDklODYlRDglQUYlRDglOEMlMjAlRDklODUlRDglQjQlRDglQTclRDklODglRDglQjElRDklODclMjAlRDglQUYlRDklODclREIlOEMlRDklODUu” button_tdicon=”tdc-font-fa tdc-font-fa-chevron-right” button_size=”tdm-btn-lg” image=”17623″ content_align_vertical=”content-vert-center” media_size_image_height=”395″ media_size_image_width=”289″ layout=”layout-23-13″ content_align_horizontal=”content-horiz-right” f_descr_font_family=”fs_4″ tds_title1-f_title_font_family=”file_1″ tds_title1-f_title_font_size=”40″][tdm_block_text_image title_text=”JUQ4JUE3JUQ4JUE4JUQ4JUIyJUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ4JUI0JURCJThD” title_tag=”h3″ title_size=”tdm-title-md” description=”JURBJUFGJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUE4JUQ4JUIyJUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ4JUI0JURCJThDJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg3JUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ5JTgxJTIwJURBJUE5JUQ5JTg0JURCJThDJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUFFJUQ4JUI0JTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ4JUI0JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUI0JUQ4JUE3JUQ4JUIxJURBJUE5JUQ4JUFBJUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ5JTg1JURCJThDJTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ4JUFDJUQ5JTg1JUQ5JTg2JTIwJURCJThDJUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ5JUJFJUQ5JTg0JUQ5JTg2JURBJUFGJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg2JURCJThDJUQ4JThDJTIwJUQ5JTgxJUQ4JUI5JUQ4JUE3JUQ5JTg0JURCJThDJUQ4JUFBJUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ5JUJFJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJURBJUFGJUQ4JUIwJUQ4JUE3JUQ4JUIxJURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBLiUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEQSVBRiVEOCVCMSVEOSU4OCVEOSU4NyUyMCVEOSU4NSVEOCVBQSVEOCVCNCVEQSVBOSVEOSU4NCUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOSU4MSVEOCVCOSVEOCVBNyVEOSU4NCVEQiU4QyVEOCVBQSVFMiU4MCU4QyVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyVEQiU4QyUyMCVEQSU4NiVEOSU4OCVEOSU4NiUzQSUyMCVDMiVBQiUyMCVEOCVCNyVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVBRCVEQiU4QyUyMCVEOCVCNyVEOCVCMSVEOCVBRCUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSVEOCVCMyVEOCU4QyUyMCVEOCVCNyVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVBRCVEQiU4QyUyMCVEOCVBNyVEOCVBOCVEOCVCMiVEOCVBNyVEOCVCMSUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCMiVEQiU4QyUyMCVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBMiVEOSU4NSVEOSU4OCVEOCVCMiVEOCVCNCVEQiU4QyVEOCU4QyUyMCVEOCVBMiVEOSU4NSVEOSU4OCVEOCVCMiVEOCVCNCUyMCVEOCVBMiVEOSU4NSVEOSU4OCVEOCVCMiVEOCVCNCVEQSVBRiVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4NiVEOCU4QyUyMCVEOCVBNyVEOCVBQyVEOCVCMSVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOSU4NiVEOCVBNyVEOSU4NSVEOSU4NyUyMCVEOSU4NyVEOCVBNyUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBRiVEOSU4OCVEOCVCMSVEOSU4NyUyMCVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBMiVEOSU4NSVEOSU4OCVEOCVCMiVEOCVCNCVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVCMyVEOSU4NiVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOSU4OCUyMCVEQSVBRiVEOCVCMSVEOSU4OCVEOSU4NyUyMCVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOSU4NSVEOCVBRSVEOCVBQSVEOSU4NCVEOSU4MSUyMCVEOCVBNyVEOCVBQyVEOCVBQSVEOSU4NSVEOCVBNyVEOCVCOSVEQiU4QyVDMiVCQiUyMCVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBQSUyMC4lMEElRDglQTIlRDklODYlMjAlRDglQUYlRDglQjMlRDglQUElRDklODclMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDglQTclRDglQjklRDglQjYlRDglQTclMjAlRDglQjklRDklODQlRDglQTclRDklODIlRDklODUlRDklODYlRDglQUYlREIlOEMlMjAlREElQTklRDklODclMjAlRDglQUElRDklODUlRDglQTclREIlOEMlRDklODQlMjAlRDglQUYlRDglQTclRDglQjElRDklODYlRDglQUYlMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDglQTglRDglQjElRDklODYlRDglQTclRDklODUlRDklODclMjAlRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQTIlRDklODUlRDklODglRDglQjIlRDglQjQlREIlOEMlMjAlRDglQTglRDglQTclMjAlRDglQTclRDklODYlRDglQUMlRDklODUlRDklODYlMjAlRDklODclRDklODUlRDglQjElRDglQTclRDklODclMjAlRDglQTglRDglQTclRDglQjQlRDklODYlRDglQUYlRDglOEMlMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlMjAlREElQUYlRDglQjElRDklODglRDklODclMjAlRDglQUElRDglQUQlRDglQUElMjAlRDglQTIlRDklODUlRDklODglRDglQjIlRDglQjQlMjAlRDglQjIlREIlOEMlRDglQjElMjAlRDklODYlRDglQjglRDglQjElMjAlREElQTklRDglQTclRDglQjElRDglQjQlRDklODYlRDglQTclRDglQjMlRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQTIlRDklODUlRDklODglRDglQjIlRDglQjQlREIlOEMlMjAlRDklODglMjAlRDglQUQlRDklODElRDglQTclRDglQjglRDglQUElREIlOEMlMjAlRDglQTclRDklODYlRDglQUMlRDklODUlRDklODYlMjAlRDklODIlRDglQjElRDglQTclRDglQjElMjAlRDklODUlREIlOEMlRTIlODAlOEMlREElQUYlREIlOEMlRDglQjElRDklODYlRDglQUYu” button_tdicon=”tdc-font-fa tdc-font-fa-chevron-right” button_size=”tdm-btn-lg” image=”17625″ content_align_vertical=”content-vert-center” media_size_image_height=”395″ media_size_image_width=”284″ layout=”layout-23-13″ content_align_horizontal=”content-horiz-right” f_descr_font_family=”fs_4″ tds_title1-f_title_font_family=”file_1″ tds_title1-f_title_font_size=”40″][tdm_block_text_image title_text=”JUQ4JUIxJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThD” title_tag=”h3″ title_size=”tdm-title-md” description=”ODAlMjUlMjAlRDglQTclRDklODElRDglQjElRDglQTclRDglQUYlRDglOEMlMjAlRDglQUElRDglQjUlRDklODglREIlOEMlRDglQjElREIlOEMlMjAlREElQTklRDklODclMjAlRDklODUlREIlOEMlRTIlODAlOEMlRDglQTglREIlOEMlRDklODYlRDklODYlRDglQUYlMjAlRDglQTglRDglQUUlRDglQTclRDglQjclRDglQjElMjAlRDklODUlREIlOEMlRTIlODAlOEMlRDglQjMlRDklQkUlRDglQTclRDglQjElRDklODYlRDglQUYlMjAlRDglQTclRDklODUlRDglQTclMjAlRDglQUElRDklODYlRDklODclRDglQTclMjAyMCUyNSUyMCVEOCVBMiVEOSU4NiVEQSU4NiVEOSU4NyUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVFMiU4MCU4QyVEOCVBRSVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4NiVEOSU4NiVEOCVBRiUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEQiU4QyVEOCVBNyVEOCVBRiUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVFMiU4MCU4QyVEOCVBMiVEOSU4OCVEOCVCMSVEOSU4NiVEOCVBRiElMEElMEElREElQUYlRDglQjElRDklODglRDklODclMjAlRDglQjElRDglQjMlRDglQTclRDklODYlRDklODclMjAlRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQUElRDglQjUlRDklODglREIlOEMlRDglQjElREIlOEMlRDglOEMlMjAlREIlOEMlREElQTklREIlOEMlMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlREElQUYlRDglQjElRDklODglRDklODclRTIlODAlOEMlRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQTglRDglQUUlRDglQjQlMjAlRDglQTIlRDklODUlRDklODglRDglQjIlRDglQjQlMjAlRDklODglMjAlRDklODUlRDglQjQlRDglQTclRDglQjElREElQTklRDglQUElMjAlRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDklODUlRDglQjElRDglQUYlRDklODUlREIlOEMlMjAlRDglQTclRDklODYlRDglQUMlRDklODUlRDklODYlMjAlREIlOEMlRDklODglRDglQjIlRDklQkUlRDklODQlRDklODYlREElQUYlMjAlRDglQTclREIlOEMlRDglQjElRDglQTclRDklODYlREIlOEMlMjAlRDglQTclRDglQjMlRDglQUElMjAlREElQTklRDklODclMjAlRDglQTglRDglQTclMjAlRDklODclRDglQUYlRDklODElMjAlRDglQUElRDklODclREIlOEMlRDklODclMjAlRDklODglMjAlRDglQjMlRDglQTclRDglQUUlRDglQUElMjAlRDklODUlRDglQUQlRDglQUElRDklODglRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQUElRDglQjUlRDklODglREIlOEMlRDglQjElREIlOEMlMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDglQjElRDglQTclRDglQjMlRDglQUElRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQTclRDklODclRDglQUYlRDglQTclRDklODElMjAlRDglQTIlRDklODUlRDklODglRDglQjIlRDglQjQlREIlOEMlMjAlRDklODglMjAlRDglQUElRDglQjElRDklODglREIlOEMlRDglQUMlREIlOEMlMjAlRDglQjQlREElQTklRDklODQlMjAlREElQUYlRDglQjElRDklODElRDglQUElRDklODclMjAlRDglQTclRDglQjMlRDglQUEuJTBBJTBBJUQ4JUI3JUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUFEJURCJThDJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUFFJUQ4JUFBJTIwJUQ5JUJFJUQ5JTg4JUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ4JUIxJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JUQ5JTgxJUQ5JTg4JURBJUFGJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTgxJURCJThDJURBJUE5JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ4JUI0JURCJThDJUQ4JThDJTIwJUQ5JUJFJUQ5JTg4JUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ4JUIxJUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUFEJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUUyJTgwJThDJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUIyJURCJThDJUQ4JThDJTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg2JURCJThDJUQ5JTg1JURCJThDJUQ4JUI0JUQ5JTg2JUQ4JThDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg0JURCJThDJUQ5JUJFJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ5JTgxJURCJThDJUQ5JTg0JUQ5JTg1JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ4JUI0JURCJThDJTIwJUQ4JUFBJUQ4JUIxJUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUFDJURCJThDJUQ4JThDJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFFJUQ4JUE3JUQ4JUI3JUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFBJUQ5JTg2JUQ5JTg4JUQ4JUI5JUQ4JThDJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJURBJUE5JUQ5JTg4JUQ4JUFGJURBJUE5JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIyJUQ4JUIxJURBJUFGJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ5JTg0JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg3JUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUFDJUQ5JTg1JUQ5JTg0JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTgxJUQ4JUI5JUQ4JUE3JUQ5JTg0JURCJThDJUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJURBJUFGJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBLg==” button_tdicon=”tdc-font-fa tdc-font-fa-chevron-right” button_size=”tdm-btn-lg” image=”17624″ content_align_vertical=”content-vert-center” media_size_image_height=”395″ media_size_image_width=”284″ layout=”layout-23-13″ content_align_horizontal=”content-horiz-right” f_descr_font_family=”fs_4″ tds_title1-f_title_font_family=”file_1″ tds_title1-f_title_font_size=”40″][tdm_block_text_image title_text=”JUQ5JTg1JUQ4JUI0JUQ4JUE3JUQ4JUIxJURBJUE5JUQ4JUFBJUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ5JTg1JURCJThD” title_tag=”h3″ title_size=”tdm-title-md” description=”JUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJURBJUFGJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ5JTg0JTIwMTM5MSUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOSU4NiVEOCVBNyVEOSU4NSUyMCVDMiVBQiVEQSVBRiVEOCVCMSVEOSU4OCVEOSU4NyUyMCVEOCVCOCVEOCVCMSVEOSU4MSVEQiU4QyVEOCVBQSUyMCVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVCMiVEQiU4QyUyMCVEOCVBQyVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4NSVEOCVCOSUyMCVEOSU4NSVEOCVBRCVEOSU4NCVEQiU4QyVDMiVCQiUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVBNyVEOSU4NiVEOCVBQyVEOSU4NSVEOSU4NiUyMCVEQiU4QyVEOSU4OCVEOCVCMiVEOSVCRSVEOSU4NCVEOSU4NiVEQSVBRiUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4NiVEQiU4QyUyMCVEOCVBMiVEOCVCQSVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSUyMCVEQSVBOSVEOCVCMSVEOCVBRiUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4NCUyMDEzOTQlMjAlRDglQTglRDglQUYlRDklODQlREIlOEMlRDklODQlMjAlRDglQUElRDklODYlRDklODglRDglQjklMjAlRDklODElRDglQjklRDglQTclRDklODQlREIlOEMlRDglQUElMjAlRDglQTglRDklODclMjAlQzIlQUIlREElQUYlRDglQjElRDklODglRDklODclMjAlRDklODUlRDglQjQlRDglQTclRDglQjElREElQTklRDglQUElRTIlODAlOEMlRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDklODUlRDglQjElRDglQUYlRDklODUlREIlOEMlQzIlQkIlMjAlRDglQUElRDglQkElREIlOEMlREIlOEMlRDglQjElMjAlRDklODYlRDglQTclRDklODUlMjAlRDglQUYlRDglQTclRDglQUYuJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJURBJUFGJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUE4JUQ4JUFBJUQ4JUFGJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ5JUJFJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFFJTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg0JUQ4JUEzJURCJThDJURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUJBJUQ5JTg0JUQ4JUE4JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg2JURBJUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg3JUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFEJURCJThDJUQ4JUI3JTIwJUQ4JUIyJURCJThDJUQ4JUIzJUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg2JUQ4JUIzJUQ4JUE4JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg1JUQ5JTgyJUQ5JTg4JUQ5JTg0JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUFEJUQ5JTgxJUQ4JUE3JUQ4JUI4JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUFEJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUIzJTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUUyJTgwJThFJUQ4JUI0JUQ4JUFGJUQ4JThDJTIwJUQ4JUI0JURBJUE5JUQ5JTg0JTIwJURBJUFGJUQ4JUIxJUQ5JTgxJUQ4JUFBLiUyMCVEOSU4NiVEQSVBRiVEOCVBNyVEOSU4NyUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyVEQiU4QyVEOCVBQyVEQiU4QyUyMCVEQSVBOSVEOSU4NyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVBMiVEOSU4NiUyMCVEOCVBRCVEOSU4MSVEOCVBNyVEOCVCOCVEOCVBQSUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVBRCVEQiU4QyVEOCVBNyVEOCVBQSUyMCVEOSU4OCVEOCVBRCVEOCVCNCUyMCVEOSU4NiVEOCVCMyVEOCVBOCVEOCVBQSUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOSU4NSVEOSU4NiVEOCVBNyVEOSU4MSVEOCVCOSVEOCU4QyUyMCVEOCVBRCVEOSU4MiUyMCVEOSU4OCUyMCVEOSU4NSVEOCVCOSVEQiU4QyVEOCVCNCVEOCVBQSUyMCVEOSU4NSVEOCVCMSVEOCVBRiVEOSU4NSUyMCVEOSU4NSVEOCVBRCVEOSU4NCVEQiU4QyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVBNyVEOSU4OCVEOSU4NCVEOSU4OCVEQiU4QyVEOCVBQSUyMCVEOCVBOCVEQiU4QyVEOCVCNCVEOCVBQSVEOCVCMSVEQiU4QyUyMCVEOSU4MiVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVCMSUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVFMiU4MCU4QyVEQSVBRiVEQiU4QyVEOCVCMSVEOCVBRi4lMEElRDglQUYlRDglQjElMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlMjAlREElQUYlRDglQjElRDklODglRDklODclMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDglQUYlRDklODYlRDglQTglRDglQTclRDklODQlMjAlRDglQTIlRDklODYlMjAlRDklODclRDglQjMlRDglQUElREIlOEMlRDklODUlMjAlREElQTklRDklODclMjAlRDglQTglRDglQTclMjAlRDglQTclRDglQjMlRDglQUElRDklODElRDglQTclRDglQUYlRDklODclMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDglQjElRDklODglREIlOEMlREElQTklRDglQjElRDglQUYlMjAlRDklODUlRDglQjQlRDglQTclRDglQjElREElQTklRDglQUElREIlOEMlMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDglQjclRDglQjElRDklODElREIlOEMlMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDglQTclRDglQjElRDglQUElRDklODIlRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQjglRDglQjElRDklODElREIlOEMlRDglQUElMjAlRDglQUMlRDklODglRDglQTclRDklODUlRDglQjklMjAlRDklODUlRDglQUQlRDklODQlREIlOEMlRDglOEMlMjAlRDglQTglRDglQUUlRDglQjQlRTIlODAlOEUlRDklODclRDglQTclMjAlRDklODglMjAlREElQUYlRDglQjElRDklODglRDklODclRTIlODAlOEUlRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDklODUlRDglQUUlRDglQUElRDklODQlRDklODElMjAlRDglQUYlRDglQjElREElQUYlREIlOEMlRDglQjElMjAlRDglQTglRDglQTclMjAlRDklODUlRDglQjMlRDglQTclRDglQTYlRDklODQlMjAlRDglQUQlREIlOEMlRDglQTclRDglQUElRTIlODAlOEUlRDklODglRDglQUQlRDglQjQlMjAlRDglQTglRDklQkUlRDglQjElRDglQUYlRDglQTclRDglQjIlREIlOEMlRDklODUlMjAlRDglQUElRDglQTclMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlMjAlRDglQjclRDglQjElREIlOEMlRDklODIlMjAlRDglQTglRDglQUElRDklODglRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDglQjIlRDklODYlRDglQUYlREElQUYlREIlOEMlMjAlRDklQkUlRDglQTclREIlOEMlRDglQUYlRDglQTclRDglQjElMjAlRDklODglMjAlRDklODUlRDklODYlRDglQjUlRDklODElRDglQTclRDklODYlRDklODclRTIlODAlOEUlRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQUYlRDglQjMlRDglQUElMjAlRDklQkUlREIlOEMlRDglQUYlRDglQTclMjAlREElQTklRDglQjElRDglQUYuJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUIzJUQ5JTg4JURCJThDJTIwJUQ4JUFGJURCJThDJURBJUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJURBJUFGJURCJThDJUQ4JUIxJTIwJURBJUE5JUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUI5JUQ5JTg0JUQ4JUE3JUQ5JTgyJUQ5JTg1JUQ5JTg2JUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUFGJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJURBJUE5JUQ5JTg1JUQ5JUJFJURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ5JTgxJUQ4JUI5JUQ4JUE3JUQ5JTg0JURCJThDJUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUFBJUQ4JUIxJUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUFDJURCJThDLSVEOCVBNyVEOCVCNyVEOSU4NCVEOCVBNyVEOCVCOSVEOCVCMSVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4NiVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOSU4OCVEOCVCMSVEOSU4OCVEOCVBRiVEOCVBQSVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NSVEQiU4QyUyMCVEOCVBNyVEOSU4MiVEOCVCNCVEOCVBNyVEOCVCMSUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOSU4NSVEOSU4MiVEOSU4OCVEOSU4NCVEOSU4NyUyMCVEOCVBRCVEOSU4MSVEOCVBNyVEOCVCOCVEOCVBQSUyMCVEQSVBOSVEOSU4NSVEQSVBOSUyMCVEQSVBOSVEOSU4NiVEQiU4QyVEOSU4NS4lMEElRDglQTclRDklODUlREIlOEMlRDglQUYlRDklODglRDglQTclRDglQjElREIlOEMlRDklODUlMjAlREElODYlRDklODYlREIlOEMlRDklODYlMjAlRDglQjElRDklODglREIlOEMlREElQTklRDglQjElRDglQUYlREIlOEMlMjAlRDglQTglRDglQUElRDklODglRDglQTclRDklODYlRDglQUYlMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDglQUElRDglQjklRDglQjElREIlOEMlRDklODElMjAlRDklODYlRDklODIlRDglQjQlMjAlRDglQUMlRDglQUYlREIlOEMlRDglQUYlREIlOEMlMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlREIlOEMlREElQTklMjAlRDglQjMlRDglQTclRDglQjIlRDklODUlRDglQTclRDklODYlMjAlRDklODUlRDglQjElRDglQUYlRDklODUlRTIlODAlOEUlRDklODYlRDklODclRDglQTclRDglQUYlMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDglQUQlRDklODglRDglQjIlRDklODclMjAlRDglQUQlRDklODElRDglQTclRDglQjglRDglQUElMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDglQUQlREIlOEMlRDglQTclRDglQUElMjAlRDklODglRDglQUQlRDglQjQlMjAlREElQTklRDglQjQlRDklODglRDglQjElMjAlREElQTklRDklODUlREElQTklMjAlREElQTklRDklODYlRDglQUYuJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTgxJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJURBJTg2JUQ5JTg2JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg2JUQ5JTgyJUQ4JUI0JURCJThDJUQ4JThDJTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUUyJTgwJThFJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJURBJUFGJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ5JTg3JUUyJTgwJThFJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFFJUQ4JUFBJUQ5JTg0JUQ5JTgxJURCJThDJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUFDJUQ5JTg1JUQ5JTg0JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUFDJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ4JUI5JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFEJUQ5JTg0JURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUIyJUQ5JTg2JUQ4JUFGJURBJUFGJURCJThDJUUyJTgwJThFJUQ4JUI0JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUFBJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUI3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFEJURCJThDJUQ4JUE3JUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg4JUQ4JUFEJUQ4JUI0JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ4JThDJTIwJUQ4JUI5JUQ5JTg0JUQ4JUE3JUQ5JTgyJUQ5JTg1JUQ5JTg2JUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUI3JUQ4JUIxJUQ5JTgxJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFEJURCJThDJUQ4JUI3JTIwJUQ4JUIyJURCJThDJUQ4JUIzJUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ5JTg2JUQ5JTg3JUQ4JUE3JUQ4JUFGJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUFGJUQ5JTg4JUQ5JTg0JUQ4JUFBJURCJThDJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUJBJURCJThDJUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ5JTg4JUQ5JTg0JUQ4JUFBJURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUFEJUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ5JTg3JTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUUyJTgwJThFJURBJUE5JUQ5JTg2JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JUQ4JUIxJUQ5JTg3JUUyJTgwJThFJUQ5JTg1JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJURBJUE5JUQ5JTg2JUQ4JUFGLg==” button_tdicon=”tdc-font-fa tdc-font-fa-chevron-right” button_size=”tdm-btn-lg” image=”13815″ content_align_vertical=”content-vert-center” media_size_image_height=”600″ media_size_image_width=”800″ layout=”layout-23-13″ content_align_horizontal=”content-horiz-right” f_descr_font_family=”fs_4″ tds_title1-f_title_font_family=”file_1″ tds_title1-f_title_font_size=”40″][tdm_block_text_image title_text=”JUQ4JUEyJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ4JUI0JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUE4JUQ4JUFBJUQ5JTg2JURCJThDJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg3JUQ5JTg2JUQ4JUIx” title_tag=”h3″ title_size=”tdm-title-md” description=”JUQ5JTg3JUQ5JTg2JUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg3JUQ5JTg1JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUFDJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ5JUJFJURCJThDJUQ4JUI0JUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUMyJUFEJUQ4JUEyJURCJThDJUQ4JUFGJUQ4JThDJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUE4JUQ4JUFBJUQ4JUFGJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUI1JUQ5JTg4JUQ4JUIxJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUFFJUQ4JUE3JUQ5JTg1JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUI5JUQ4JUE4JUQ5JTg4JUQ4JUIzJTIwJUQ5JTg3JUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUIyJURCJThDJUQ4JUE4JUQ4JUE3JURCJThDJURCJThDJTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUI0JTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUE4JUQ4JUFBJUQ4JUFGJUQ4JUE3JTIwJUQ5JTg2JUQ4JUI4JUQ4JUIxJURCJThDJTIwJUQ4JUFDJUQ5JTg0JUQ4JUE4JTIwJUQ5JTg2JUQ5JTg1JURCJThDJUMyJUFEJURBJUE5JUQ5JTg2JUQ4JUFGJUQ4JTlCJTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFDJUQ4JUIwJUQ4JUE3JUQ4JUE4JURCJThDJUQ4JUFBJUQ4JUI0JTIwJUQ5JTgxJUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBLiUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSVEOCVCMyVEOCVBQSUyMCVEOSU4NyVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOSU4NiVEOSU4MiVEOCVCNyVEOSU4NyUyMCVEOCVBQSVEOSU4NCVEOCVBNyVEOSU4MiVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOCVCNyVEOCVBOCVEQiU4QyVEOCVCOSVEOCVBQSUyMCVEOSU4OCUyMCVEOSU4NyVEOSU4NiVEOCVCMSUyMCVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBQS4lMjAlRDglQUMlRDglQTclREIlOEMlREIlOEMlMjAlREElQTklRDklODclMjAlRDglQUYlRDglQjElREElQTklMjAlRDglQjclRDglQTglREIlOEMlRDglQjklRDglQUElMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDglQTclRDklODglRDglQUMlMjAlRDglQUMlRDglQjAlRDglQTclRDglQTglREIlOEMlRDglQUElRDglQjQlMjAlRDklODUlREIlOEMlQzIlQUQlRDglQjElRDglQjMlRDglQUYlMjAlRDglQUYlRDglQjElRDglQjMlRDglQUElMjAlRDklODclRDklODUlRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQUMlRDglQTclREIlOEMlREIlOEMlMjAlRDglQTclRDglQjMlRDglQUElMjAlREElQTklRDklODclMjAlRDglQTIlREElQUYlRDglQTclRDklODclREIlOEMlMjAlRDglQTIlRDglQkElRDglQTclRDglQjIlMjAlRDklODUlREIlOEMlQzIlQUQlREElQUYlRDglQjElRDglQUYlRDglQUYuJTBBJUQ5JTg3JUQ5JTg2JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUIwJUQ4JUE3JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUUyJTgwJTkzJTIwJUQ4JUFDJUQ4JUFGJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE4JURBJUE5JUMyJUFEJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFFJUQ4JUFBJUQ5JTg0JUQ5JTgxJTIwJUQ5JTg3JUQ5JTg2JUQ4JUIxJURCJThDLSUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVCNyVEOCVBOCVEQiU4QyVEOCVCOSVEOCVBQSUyMCVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4NSUyMCVEQSVBRiVEOCVCMSVEOSU4MSVEOCVBQSVEOSU4NyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBQS4lMjAlRDklODclRDklODYlRDglQjElMjAlRDglQTclRDklODYlRDglQjMlRDglQTclRDklODYlMjAlRDklODglMjAlRDklODclRDklODYlRDglQjElMjAlRDglQjclRDglQTglREIlOEMlRDglQjklRDglQUElMjAlRDglQTIlRDklODYlREElQUYlRDglQTclRDklODclMjAlREElQTklRDklODclMjAlRDglQTglRDglQTclMjAlRDklODclRDklODUlMjAlRDklODUlREIlOEMlQzIlQUQlRDklQkUlREIlOEMlRDklODglRDklODYlRDglQUYlRDklODYlRDglQUYlMjAlRDglQUElRDklODglRDglQTclRDklODYlRDglQTclREIlOEMlREIlOEMlMjAlRDglQjIlREIlOEMlRDglQTclRDglQUYlREIlOEMlMjAlRDglQTglRDglQjElRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQTclRDklODYlRDglQUElRDklODIlRDglQTclRDklODQlMjAlRDklODUlRDklODElRDklODclRDklODglRDklODUlMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDklODclRDglQjElMjAlRDglQjIlRDklODUlREIlOEMlRDklODYlRDklODclQzIlQUQlRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQjElRDglQTclMjAlRDglQUYlRDglQTclRDglQjElRDklODYlRDglQUYuJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUFCJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ5JUJFJURCJThDJUQ5JTg4JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUMyJUFEJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg2JURBJUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg3JURCJThDJTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUFBJUQ4JUE3JUQ4JUFCJURCJThDJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUI5JUQ5JTg0JUQ5JTg1JTIwJUQ4JUFBJUQ4JUE3JUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUFFJTIwJUQ4JUI3JUQ4JUE4JURCJThDJUQ4JUI5JURCJThDJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJTIwJUQ5JTgyJUQ4JUIzJUQ5JTg1JTIwJUQ5JTg3JUQ5JTg2JUQ4JUIxJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJURCJThDJTIwJURBJTg2JUQ5JTg4JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg3JUQ5JTg2JUQ4JUIxJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUFBJUQ4JUFDJUQ4JUIzJUQ5JTg1JURCJThDJUQ4JThDJTIwJURCJThDJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ5JTg1JTIwJUQ4JUEyJURCJThDJURCJThDJUQ5JTg2JURCJThDJTIwJUQ4JUE3JUQ5JTgyJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg1JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFFJUQ4JUFBJUQ5JTg0JUQ5JTgxJTIwJUQ4JUFGJUQ5JTg2JURCJThDJUQ4JUE3JTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ5JTg2JUQ5JTg1JUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUI0JTIwJUQ5JTg3JUQ5JTg1JUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUI0JUQ4JUE3JUQ5JTg3JUQ4JUFGJUQ5JTg3JTIwJURBJUE5JUQ4JUIxJUQ4JUFGLiUwQSVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEQSVBRiVEOCVCMSVEOSU4OCVEOSU4NyUyMCVEOSU4NyVEOSU4NiVEOCVCMSUyMCVEOCVCNSVEOCVCMSVEOSU4MSVEOCVBNyUyMCVEOCVBNyVEOCVBOCVEOCVCMiVEOCVBNyVEOCVCMSVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBNyVEOSU4MSVEOCVCMiVEOCVBNyVEQiU4QyVEOCVCNCUyMCVEOCVBMiVEQSVBRiVEOCVBNyVEOSU4NyVEQiU4QyUyMCVEOSU4NiVEOCVCMyVEOCVBOCVEOCVBQSUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOCVBRCVEQiU4QyVEOCVBNyVEOCVBQSUyMCVEOSU4OCVEOCVBRCVEOCVCNCUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOCVBQSVEOCVBOCVEOCVCOSUyMCVEOCVBMiVEOSU4NiUyMCVEOCVCNyVEOCVBOCVEQiU4QyVEOCVCOSVEOCVBQSUyMCVEOSU4NiVEQiU4QyVEOCVCMyVEOCVBQS4lMjAlRDklODIlRDglQjUlRDglQUYlMjAlRDklODYlRDglQUYlRDglQTclRDglQjElREIlOEMlRDklODUlMjAlRDglQjclRDglQTglREIlOEMlRDglQjklRDglQUElMjAlRDglQUYlRDglQjMlRDglQUElRDklODUlRDglQTclREIlOEMlRDklODclQzIlQUQlRDglQTclREIlOEMlMjAlREElQUYlRDglQjElRDglQUYlRDglQUYlMjAlRDglQUElRDglQTclMjAlRDklODUlRDglQTclMjAlRDglQTglRDglQjElMjAlRDklODclRDklODYlRDglQjElMjAlRDglQUUlRDklODglRDglQUYlMjAlRDglQTglRDglQTglRDglQTclRDklODQlREIlOEMlRDklODUuJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JUQ4JUFDJUQ4JUE3JTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUMyJUFEJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg3JURCJThDJUQ5JTg1JTIwJUQ4JUI3JUQ4JUE4JURCJThDJUQ4JUI5JUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ5JTg3JUQ5JTg2JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJURBJUE5JUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg3JUQ5JTg1JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUFBJUQ5JTgxJUQ4JUE3JUQ5JTgyJUMyJUFEJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJURCJThDJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg1JUQ5JTg2JUQ4JUFDJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUFEJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUMyJUFEJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUIyJURCJThDJUQ4JThDJTIwJUQ4JUEyJURBJUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg3JURCJThDJTIwJURCJThDJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUI0JUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUFGJTIwJUQ4JUFBJUQ4JUJBJURCJThDJURCJThDJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUIxJUQ5JTgxJUQ4JUFBJUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJURBJUFGJUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ4JUFGLiUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOCVBNyVEOSU4NSVEOCVCMSUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOSU4NiVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyVEOCVBQSUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOCVBRSVEOSU4OCVEOCVBRiVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEQSVBOSVEOSU4NSVEQSVBOSUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVFMiU4MCU4QyVEQSVBOSVEOSU4NiVEOCVBRiVEOCU5QiUyMCVEOCVBRSVEOSU4OCVEOCVBRiVEQiU4QyUyMCVEQSVBOSVEOSU4NyUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOSU4NSVEOCVCOSVEOSU4NiVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVCNyVEOCVBOCVEQiU4QyVEOCVCOSVEQiU4QyVEOCVCNCUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEQSU4NiVEOCVCMSVEOCVBRSVEOSU4NyUyMCVEOCVBRCVEQiU4QyVEOCVBNyVEOCVBQSUyMCVEOSU4NiVEOSU4MiVEOCVCNCUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCMiVEQiU4QyUyMCVEQSVBOSVEOSU4NiVEOCVBRiVEOCU4QyUyMCVEOSU4NiVEOSU4NyUyMCVEOCVBRSVEOSU4OCVEOCVBRiVEQiU4QyUyMCVEQSVBOSVEOSU4NyUyMCVEOCVBNyVEOSU4NiVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4NiVEOSU5MCUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOCVCMiVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBQS4lRDglQUYlRDglQjElMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlMjAlREElQUYlRDglQjElRDklODglRDklODclMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDglQUYlRDklODYlRDglQTglRDglQTclRDklODQlMjAlRDglQTIlRDklODYlMjAlRDklODclRDglQjMlRDglQUElREIlOEMlRDklODUlMjAlREElQTklRDklODclMjAlRDglQTglRDglQTclMjAlRDglQTclRDglQjMlRDglQUElRDklODElRDglQTclRDglQUYlRDklODclMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDglQjElRDklODglREIlOEMlREElQTklRDglQjElRDglQUYlMjAlRDklODUlRDglQjQlRDglQTclRDglQjElREElQTklRDglQUElREIlOEMlMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDglQjclRDglQjElRDklODElREIlOEMlMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDglQTclRDglQjElRDglQUElRDklODIlRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQjglRDglQjElRDklODElREIlOEMlRDglQUElMjAlRDglQUMlRDklODglRDglQTclRDklODUlRDglQjklMjAlRDklODUlRDglQUQlRDklODQlREIlOEMlRDglOEMlMjAlRDglQTglRDglQUUlRDglQjQlRTIlODAlOEUlRDklODclRDglQTclMjAlRDklODglMjAlREElQUYlRDglQjElRDklODglRDklODclRTIlODAlOEUlRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDklODUlRDglQUUlRDglQUElRDklODQlRDklODElMjAlRDglQUYlRDglQjElREElQUYlREIlOEMlRDglQjElMjAlRDglQTglRDglQTclMjAlRDklODUlRDglQjMlRDglQTclRDglQTYlRDklODQlMjAlRDglQUQlREIlOEMlRDglQTclRDglQUElRTIlODAlOEUlRDklODglRDglQUQlRDglQjQlMjAlRDglQTglRDklQkUlRDglQjElRDglQUYlRDglQTclRDglQjIlREIlOEMlRDklODUlMjAlRDglQUElRDglQTclMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlMjAlRDglQjclRDglQjElREIlOEMlRDklODIlMjAlRDglQTglRDglQUElRDklODglRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDglQjIlRDklODYlRDglQUYlREElQUYlREIlOEMlMjAlRDklQkUlRDglQTclREIlOEMlRDglQUYlRDglQTclRDglQjElMjAlRDklODglMjAlRDklODUlRDklODYlRDglQjUlRDklODElRDglQTclRDklODYlRDklODclRTIlODAlOEUlRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQUYlRDglQjMlRDglQUElMjAlRDklQkUlREIlOEMlRDglQUYlRDglQTclMjAlREElQTklRDglQjElRDglQUYuJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUIzJUQ5JTg4JURCJThDJTIwJUQ4JUFGJURCJThDJURBJUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJURBJUFGJURCJThDJUQ4JUIxJTIwJURBJUE5JUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUI5JUQ5JTg0JUQ4JUE3JUQ5JTgyJUQ5JTg1JUQ5JTg2JUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUFGJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJURBJUE5JUQ5JTg1JUQ5JUJFJURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ5JTgxJUQ4JUI5JUQ4JUE3JUQ5JTg0JURCJThDJUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUFBJUQ4JUIxJUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUFDJURCJThDLSVEOCVBNyVEOCVCNyVEOSU4NCVEOCVBNyVEOCVCOSVEOCVCMSVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4NiVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOSU4OCVEOCVCMSVEOSU4OCVEOCVBRiVEOCVBQSVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NSVEQiU4QyUyMCVEOCVBNyVEOSU4MiVEOCVCNCVEOCVBNyVEOCVCMSUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOSU4NSVEOSU4MiVEOSU4OCVEOSU4NCVEOSU4NyUyMCVEOCVBRCVEOSU4MSVEOCVBNyVEOCVCOCVEOCVBQSUyMCVEQSVBOSVEOSU4NSVEQSVBOSUyMCVEQSVBOSVEOSU4NiVEQiU4QyVEOSU4NS4lMEElRDglQTclRDklODUlREIlOEMlRDglQUYlRDklODglRDglQTclRDglQjElREIlOEMlRDklODUlMjAlREElODYlRDklODYlREIlOEMlRDklODYlMjAlRDglQjElRDklODglREIlOEMlREElQTklRDglQjElRDglQUYlREIlOEMlMjAlRDglQTglRDglQUElRDklODglRDglQTclRDklODYlRDglQUYlMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDglQUElRDglQjklRDglQjElREIlOEMlRDklODElMjAlRDklODYlRDklODIlRDglQjQlMjAlRDglQUMlRDglQUYlREIlOEMlRDglQUYlREIlOEMlMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlREIlOEMlREElQTklMjAlRDglQjMlRDglQTclRDglQjIlRDklODUlRDglQTclRDklODYlMjAlRDklODUlRDglQjElRDglQUYlRDklODUlRTIlODAlOEUlRDklODYlRDklODclRDglQTclRDglQUYlMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDglQUQlRDklODglRDglQjIlRDklODclMjAlRDglQUQlRDklODElRDglQTclRDglQjglRDglQUElMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDglQUQlREIlOEMlRDglQTclRDglQUElMjAlRDklODglRDglQUQlRDglQjQlMjAlREElQTklRDglQjQlRDklODglRDglQjElMjAlREElQTklRDklODUlREElQTklMjAlREElQTklRDklODYlRDglQUYuJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTgxJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJURBJTg2JUQ5JTg2JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg2JUQ5JTgyJUQ4JUI0JURCJThDJUQ4JThDJTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUUyJTgwJThFJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJURBJUFGJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ5JTg3JUUyJTgwJThFJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFFJUQ4JUFBJUQ5JTg0JUQ5JTgxJURCJThDJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUFDJUQ5JTg1JUQ5JTg0JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUFDJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ4JUI5JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFEJUQ5JTg0JURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUIyJUQ5JTg2JUQ4JUFGJURBJUFGJURCJThDJUUyJTgwJThFJUQ4JUI0JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUFBJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUI3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFEJURCJThDJUQ4JUE3JUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg4JUQ4JUFEJUQ4JUI0JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ4JThDJTIwJUQ4JUI5JUQ5JTg0JUQ4JUE3JUQ5JTgyJUQ5JTg1JUQ5JTg2JUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUI3JUQ4JUIxJUQ5JTgxJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFEJURCJThDJUQ4JUI3JTIwJUQ4JUIyJURCJThDJUQ4JUIzJUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ5JTg2JUQ5JTg3JUQ4JUE3JUQ4JUFGJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUFGJUQ5JTg4JUQ5JTg0JUQ4JUFBJURCJThDJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUJBJURCJThDJUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ5JTg4JUQ5JTg0JUQ4JUFBJURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUFEJUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ5JTg3JTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUUyJTgwJThFJURBJUE5JUQ5JTg2JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JUQ4JUIxJUQ5JTg3JUUyJTgwJThFJUQ5JTg1JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJURBJUE5JUQ5JTg2JUQ4JUFGLg==” button_tdicon=”tdc-font-fa tdc-font-fa-chevron-right” button_size=”tdm-btn-lg” image=”14084″ content_align_vertical=”content-vert-center” media_size_image_height=”533″ media_size_image_width=”800″ layout=”layout-23-13″ content_align_horizontal=”content-horiz-right” f_descr_font_family=”fs_4″ tds_title1-f_title_font_family=”file_1″ tds_title1-f_title_font_size=”40″][td_block_big_grid_2 category_id=”3″][/vc_column][/vc_row][/tdc_zone]

ارتباط با انجمن

آدرس دفتر:
تهران، ضلع جنوب شرقی میدان جمهوری، پلاک ۳، واحد ۲
لطفا پیش از مراجعه حضوری به دفتر انجمن، با ما تماس بگیرید.
تلفن تماس و واتساپ: 09352450054
کدپستی: 13311974635

تازه‌ترین اخبار

قدرت گرفته از سرور‌های پارس‌پک

© تمامی حقوق برای انجمن یوزپلنگ ایرانی محفوظ است. ۱۳۸۰ – ۱۴۰۲