دو یوز نری که در سال 1389 در پارک ملی سیاهکوه متولد شده بودند، از زمستان سال گذشته وارد منطقه شکار ممنوع آریز شده اند و در بخشهای مختلف این منطقه در تردد هستند. این دو یوز نر که به تازگی وارد سه سالگی شده اند، تابستان سال گذشته همراه با مادر خود 150 کیلومتر از سیاهکوه به دره انجیر مهاجرت نمودند و از اواخر زمستان، دوربین های تله ای نشان از حضور آنها در آریز دارد. مادر آنها پس از ترک توله های جوان خود مجددا بیش از 150 کیلومتر را طی نموده و به پارک ملی سیاهکوه بازگشت. نکته قابل توجه برای این برادرها آنست که در ماه های اخیر، یک یوز غریبه نیز در برخی تصاویر همراه با آنها دیده می شود، ولی پیوست این یوز نر غریبه به برادرها دائمی نبوده و برخی اوقات به تنهایی نیز دیده می شود.

در زمستان 1390، این نرها به کرات در نقاط مختلف دره انجیر به علامتگذاری پرداخته و از آنجا که در ابتدای جوانی و نیازمند یافتن قلمرو خود هستند، بخشهای مختلف دره انجیر را زیرپا می گذاشتند. به نظر می رسد که طی ماه های اخیر دامنه جابجایی آنها اندکی کم شده و بخش عمده فعالیتهای آنها در منطقه شکار ممنوع آریز که در جنوب دره انجیر و شمال بافق قرار دارد، تمرکز یافته است. تلاش ها با استفاده از دوربین های تله ای برای پایش این برادرها همراه با سومین عضو گروهشان ادامه دارد.

به استثنای شیر، یوزپلنگ را اجتماعی ترین گربه سان در میان سایر هم خانواده های آن می دانند. در این گونه، نرهای جوان با هم گروه هایی را تشکیل داده تا بتوانند شانس بیشتری در کسب قلمرو، شکار طعمه و جفتگیری داشته باشند و این رفتار به خوبی در میان این یوزها در مرکز ایران مشاهده می شود. بکارگیری تعداد زیاد دوربین های تله ای از زمستان سال گذشته توسط اداره کل حفاظت محیط زیست یزد و انجمن یوزپلنگ ایرانی با همکاری پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و مؤسسه پانترا باعث شده که اطلاعات دقیق و ارزشمندی درخصوص تعداد و جابجایی های یوزها در مناطق مختلف استان یزد بدست آید.

 

 

CDY_0020 (2).JPG

 

Ariz Cheetah Brothers 1.jpg