برخورد و تعارض میان انسان و حیات وحش یکی از اساسی ترین تهدیدها برای بسیاری از گونه ها بشمار میرود و این موضوع مورد توجه بسیاری از زیست شناسان حفاظت قرار گرفته است. گوشتخواران بزرگ با قلمرو آزاد به عنوان یکی از مسائل دائمی تعارض میان انسان و حیات وحش به شمار می روند.پلنگ به عنوان یکی از مهمترین گونه های منطقه قفقاز نیز از این قضیه مستثنی نیست.با توجه به حساسیت موضوع و تاثیر آن در برنامه های حفاظتی یک پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « ارزیابی تعارض پلنگ ایرانی و مردم محلی در منطقه الموت و مدلسازی زیستگاههای پر خطر به روش MAXENT» در بخش پژوهش انجمن یوزپلنگ ایرانی تعریف گردید و لیلا هلاکوهی از اعضا این بخش در تاریخ 25 شهریور ماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران از آن دفاع نمود. در این تحقیق ابتدا اطلاعاتی در مورد میزان برخورد پلنگ و مردم و عواقب آن که شامل کشته شدن دام یا پلنگ می باشد، توسط پرسش از مردم و چوپانان به روش کیفی در منطقه شکار ممنوع الموت، جمع آوری شد و سپس نقاط برخورد به عنوان نقاط پر خطر برای پلنگ شناسایی شده و توسط مدل Maxent مدلسازی شدند. بر اساس نتایج بدست آمده از مصاحبه ها، نگرش مردم در این منطقه نسبت به گونه پلنگ مثبت ارزیابی شد و عمده مشکل مردم در ارتباط با نحوه حفاظت این گونه در منطقه و ارگان های مسئول حفاظت در منطقه می باشد. نتایج حاصل از مدلسازی، مهم بودن عامل نزدیکی به روستاها و مناطق با پوشش درختی و درختچه ای در ارتباط با تعارض پلنگ را نیز اثبات نمود.

1 نظر

  1. اگر محیط زیست هزینه تلفات دام هارو توسط پلنگ بده واین امر به باور مردم محلی برسه دیگه هیچ چوپانی به پلنگ شلیک نمی کنه می مونه فقط جاده ها و ورد انسان به مناطقی که نباید برن ما بعضی وقت ها برای تفریح خودمون حریم این حیوانات رو می شکنیم عامل اصلی و خیلی باز دارنده بحث فرهنگ سازی و افزایش جرایم برای متخلفین توی فرانسه برای کشتن گرگ ها چنان جریمه ای گذاشتن که با وجود این که سالیانه 5000هزار گوسفند توسط گرگ ها دریده می شن ولی کشاورزان جرات تیر اندازی ندارن ولی در کشور ما خیلی راحت حیوان زیبایی مثل پلنگ و یوز پلنگ ایرانی رو در جاده ها و محلات می کشن باید مسولین محیط زیست همتی بزر گی کنن

Comments are closed.