انجمن یوزپلنگ ایرانی در نظر دارد کارگاهی با موضوع «بررسی پوشش گیاهی زیستگاه یوزپلنگ ایرانی» با حضور مهندس مجید اسکندری نویسنده کتاب طبیعت گردی با گیاهان ایران برگزار نماید.

موضوعاتی که در این کارگاه مرور خواهد شد عبارتند از:

– معرفی گونه های شاخص گیاهی زیستگاه یوزپلنگ ایرانی

– شناسایی گیاهانی که به عنوان کمین و پناه مورد استفاده یوزپلنگ قرار می گیرد

– آموزش نمونه برداری از گیاهان زیستگاه جهت تحقیقات عملی

زمان: دوشنبه 27 بهمن ماه 1393 ساعت 16:30 الی 19

برای آگاهی از هزینه شرکت در این کارگاه آموزشی بر روی عکس پوستر کلیک کنید.

لطفا جهت ثبت نام با دفتر انجمن یوزپلنگ ایرانی تماس حاصل فرمایید.