ارتقای فعالیتهای حفاظتی محیط بانان و افزایش انگیزه کاری آنان یکی از اولویتهای کاری سازمانی انجمن یوزپلنگ ایرانی محسوب می شود. برهمین اساس، از سال گذشته، “برنامه محیط بان” به عنوان یکی از برنامه های اصلی این مجموعه به منظور حمایت از فعالیتهای محیط بانان در سرتاسر کشور آغاز شد.
این برنامه طی یک سال گذشته در چهار محور فعالیتهای خود را انجام داد که عبارتند از:

1) جایزه یحیا

2) جایزه یوزبان

3) مشارکت در پایش

4) تأمین تجهیزات

درسال نخست بیش از 50 محیط بان از سرتاسر کشور به خصوص از زیستگاه های یوزپلنگ، تحت حمایت این برنامه قرار گرفته و نزدیک به چهارصد میلیون ريال به این امر اختصاص یافت.
علاوه بر محورهای فوق الذکر، در سال آتی، آموزش و توانمندسازی محیط بانان نیز در دستور کار قرار دارد که با همکاری نزدیک با دفاتر دست اندرکار در سازمان حفاظت محیط زیست به اجرا درخواهد آمد.
انجمن یوزپلنگ ایرانی گزارشی از فعالیتهای انجام گرفته در قالب برنامه محیط بان را منتشر نموده که علاقمندان می توانند آن را از لینک زیر دریافت نمایند:

index