پس از اتمام کار دوربین گذاری در پناهگاه حیات وحش میاندشت، دوربینهای تله ای جمع آوری و به پناهگاه حیات وحش نایبندان انتقال یافت.
پایش جمعیت یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش میاندشت از مرداد تا آبان ماه سال جاری انجام گرفت. در مجموع 4 فرد یوزپلنگ در این دوره شناسایی و عکسهای متعددی نیز از انواع گونه های جانوری منطقه ثبت گردید. تعدادی ازاین عکسها در پایان خبر قابل مشاهده می باشد.
پس از جمع آوری دوربین ها از پناهگاه حیات وحش میاندشت، اوایل آذرماه با همکاری اداره محیط زیست خراسان جنوبی و موسسه کاوشگران حیات وحش پارت، پناهگاه حیات وحش نایبندان دوربین گذاری گردید. این منطقه با وسعتی بالغ بر 1,400,000هکتار، وسیع ترین پناهگاه حیات وحش ایران است که زیستگاه بسیار مهمی برای یوزپلنگ ها محسوب می شود. در محدوده امن این زیستگاه با وسعت 250 هزار هکتار، دوربین تله ای نصب شد تا برای دومین بار یوزپلنگ های نایبندان زیر نظر قرار بگیرند.