به مناسبت روز جهانی تنوع زیستی انجمن یوزپلنگ ایرانی روز جمعه 1 خرداد در پارک پردیسان جشنواره نیم روزه ای برگزار کرد.

در این جشنواره نمایش «یک پلنگ سرگردان» اجرا شد. همچین بازدیدکنندگان با انجام بازی های آموزشی و تور آموزشی موزه، با تنوع زیستی و ویژگی های یوزپلنگ ایرانی و گوشتخواران ایران آشنا شدند.

دومین اجرای این جشنواره پنجشنبه 7 خرداد 1394 از ساعت 17 الی 20  خواهد بود.