کارگاه گوشتخواران

بخش آموزش و ظرفیت سازی برگزاری یک دوره آموزشی برای آموزشگران جدید انجمن یوزپلنگ ایرانی را آغاز کرده است. طی این دوره آموزشی کارگاه هایی جهت یادگیری فعالیت ها و بازی های آموزشی انجمن یوزپلنگ ایرانی و همچین کلاس های آموزشی با موضوع مبانی محیط زیست و حیات وحش ایران برگزار می شود.
پس از برگزاری جلسه توجیهی آموزشگران، اولین کلاس آموزشی این دوره با عنوان «آشنایی با برخی گوشتخواران ایران»، در تاریخ 23 اردیبهشت 94 با حضور 11 نفر از آموزشگران جدید برگزار شد.
در این کارگاه ضمن آشنایی با مشخصات و رفتار چند گوشتخوار مهم ایران، مطالبی در مورد رده‎بندی جانوران و خانواده های آنها ارایه شد. رده‎های مختلف تهدید جانوران و پاسخ به این سوال که چه زمانی یک گونه در معرض خطر انقراض یا منقرض شده محسوب می‎شود از دیگر مطالبی است که در این کارگاه ارایه شد. مدرسین این کارگاه خانم عطیه تک تهرانی و آقای ایمان رستمی بودند.

لازم به ذکر است خانم مریم محمدی هماهنگی این دوره های آموزشی را بر عهده دارند.