سومین سمینار حیات وحش در روز دوشنبه مورخه 20 آذر 1391 با حضور بیش از 70 نفر از کارشناسان و علاقمندان در محل انتشارات فنی ایران برگزار گردید. رده بندی قوچ ومیش های ایران وجهان و برآورد جمعیت یوزپلنگ در استان یزد دو موضوعی بود که برای علاقمندان ارائه گردید.

در بخش اول آقای دکتر رضایی رده بندی های جدید قوچ ومیش های جهان و ایران را در موضوعی تحت عنوان “فیلوژنی و رده بندی قوچ ومیش های جهان با تأکید بر دو زون هیبرید در ایران” ذکر کردند. براین اساس، ایران میزبان دو گونه قوچ و میش است که آنها را با نام قوچ و میش اوریال (شرق کشور) و قوچ و میش زاگرس (غرب کشور) معرفی نموده اند.

در بخش دوم آقای مهندس اسلامی دستاوردهای مطالعاتی انجمن یوزپلنگ ایرانی و اداره کل حفاظت محیط زیست یزد در استان یزد با موضوع “برآورد جمعیت یوزپلنگ در مناطق استان یزد” را ارائه نمود. در این مطالعه حدودا 90 روزه در چهار منطقه بافق، آریز، دره انجیر و سیاهکوه توسط 100 دوربین تله ای، تعداد 8 فرد یوزپلنگ شناسایی گردیده است. در نهایت، جمعیت 10 یوز در این استان برآورد شده است. در ادامه صحبت ها هم اشاره ای به نتایج مطالعات بر روی پلنگ بافق، ساختار جمعیت گرگ ها و ساختار جامعه ی گوشتخواران شامل پلنگ، یوزپلنگ و گرگ گردید.

در این نشست آقای دکتر کیابی و مهندس هومن جوکار مدیر پروژه ی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی حضور داشتند که مهندس جوکار پاسخگوی برخی از سوالات حضار در مورد یوزپلنگ آسیایی بودند. سمینارهای حیات وحش به صورت ماهيانه با همکاری انتشارات فنی ايران و سايت خبری “زيست بوم” برگزار می شود.

 

WildTalk1.jpg

WildTalk3.jpg

WildTalk4.jpg

WildTalk5.jpg

WildTalk6.jpg

WildTalk7.jpg