طی هفته گذشته آقای وینست وان درمور،کارشناس موسسه EWT، از کشور آفریقای جنوبی بمنظور بررسی وضعیت یوزپلنگ آسیایی در ایران حاضر شد. به مناسبت حضور ایشان دفتر حیات وحش و آبزیان سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری انجمن یوزپلنگ ایرانی، کارگاهی بمنظور تبادل اطلاعات کارشناسان و فعالین این حوزه برگزار کرد.

این کارگاه با حضور کارشناسان و مدیران از هفت استان زیستگاه یوزپلنگ، شامل خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان، اصفهان، یزد و کرمان، بعلاوه سازمان های مردم نهاد فعال در حیطه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی طی دو روز برگزار شد. در روز ابتدایی کارگاه در زمینه رویکردهای مختلف حفاظتی یوزپلنگ در جهان، تجربیات جهانی تکثیر در اسارت، مدیریت فراجمعیت ها در آفریقای جنوبی و اهمیت اکوتوریسم در حفاظت از یوزپلنگ  تبادل نظر شد و در روز دوم در خصوص وضعیت ژنتیکی یوزپلنگ، ساختار حفاظتی آن در آفریقای جنوبی و قابلیت های اجرایی آن درایران بحث و گفتگو شد.

انجمن یوزپلنگ ایرانی تسهیلگری اجرای این کارگاه، امر برگزاری، مدیریت و ترجمه مباحث مطرح شده در کارگاه را برای میهمان خارجی حاضر در جمع بر عهده داشت. سازمان های مردم نهاد فعال استانی در حوزه حفاظت از یوزپلنگ نیز به دعوت انجمن یوزپلنگ در این کارگاه حضور فعال داشتند.

در انتها مهندس ظهرابی، معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست با ابراز خرسندی از برگزاری این برنامه با همکاری انجمن یوزپلنگ ایرانی گفتند این کارگاه باعث گردهمایی متخصصین و کارشناسان حوزه یوزپلنگ از سراسر کشور شد که منجر به اشتراک گذاری قوی و جدی تر برنامه های حفاظتی از یوزپلنگ در آینده  خواهد بود.