13 دی ماه، کارگاه آموزشی ” مشارکت جوامع محلی در حفاظت از زیستگاهها و راهکارهای تعارض بین انسان و زیست مندان” با حضور کارشناسان انجمن یوزپلنگ ایرانی و به دعوت اداره حفاظت محیط زیست استان قزوین در فرمانداری شهرستان قزوین برگزار ش
بسیاری از روستاها در استان قزوین از قبیل الموت شرقی و غربی، طارم و غیره، تعارض زیادی با حیواناتی از قبیل پلنگ، گرگ، خرس و گراز دارند. به همین دلیل اداره محیط زیست استان قزوین با دعوت از کارشناسان انجمن یوزپلنگ ایرانی تلاش کرد تا در کارگاهی به بررسی این تعارضات و ارائه راهکار با حضور نمایندگان جوامع محلی بپردازد.
در این کارگاه که با حضور بخش یاران، دهیاران و روسای شوراهای اسلامی روستاهای استان قزوین برگزار شد، نکاتی از سوی کارشناسان انجمن در زمینه مشارکت جوامع محلی در زمینه حفاظت از زیستگاه ها بیان شد.
در انتهای این کارگاه مقرر شد تا اطلاعات جمع آوری شده از مسئولین روستاها توسط کارشناسان انجمن جمع بندی و در غالب یک گزارش در اختیار اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین قرار گیرد تا از معظلات و راهکارهایی که روستاییان استان قزوین درباره تعارضات موجود دارند، آگاهی بیشتری کسب شود.