کارگاه آموزش و هم انديشى محیط بانان زیستگاه های یوزپلنگ، توسط پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد و با مشاركت انجمن يوزپلنگ ايرانى و موسسه حيات وحش ميراث پارسيان در بخشداری خرانق در شهرستان اردکان استان یزد برگزار شد.
در اين برنامه که مدیر کل و معاون محیط طبیعی حفاظت محیط زیست استان یزد، نمایندگانی از دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیطزیست، معدن سنگ آهن مركزى ايران و کارشناسان و محیط بانان ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانها و مناطق بافق، آريز، دره انجير، سياهكوه، اردکان، كالمند، مهريز، عباس آباد، نائین، دربند راور، نايبندان و طبس حضور داشتند انجمن یوزپلنگ ایرانی و موسسه حیات وحش میراث پارسيان به ارائه نتایج و برنامه ریزی های مرتبط به پروژه های در دست اقدام خود در حوزه زیستگاه های یوزپلنگ پرداختند.
در بخشی از این کارگاه مرتضی اسلامی دهکردی مدیر عامل انجمن یوزپلنگ ایرانی به ارائه نتایج سه سال پایش جعیت یوز در 9 منطقه تحت حفاظت کشور پرداخت. همچنین چشم انداز انجمن در زمینه پایش جعیت یوز را مطرح کرده و نوید قلی خانی را به عنوان مدیر فاز دوم این برنامه معرفی نمود، پس از آن صفورا زواران حسینی کارشناس بخش آموزش و ظرفیت سازی انجمن، مقدمه ای را در خصوص نگاه جدید به حفاظت از مناطق حفاظت شده با مشارکت مردم محلی مطرح نمود.
سپس از حاضرین خواسته شد نظر خود را در رابطه با چالش ها و موانعی که حفاظت مشارکتی با آن روبروست را بنویسند. پس از جمع آوری نوشته ها، نظرات مذکور مرور، دسته بندی و درباره آنها گفتگو شد. حاضرین مواردی همچون مشخص نبودن ساز و کار قانونی، کمبود بودجه، آماده نبودن بسترهای اجرای طرحهای مشارکتی را به عنوان چالش ها و موانع حفاظت مشارکتی در ایران برشمردند.
انجمن یوزپلنگ ایرانی در نظر دارد جمع بندی نظرات مطرح شده را در قالب یک گزارش در اختیار پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست و علاقمندان دیگر قرار دهد.