کارگاه های آموزشی توانمندسازی انجمن یوزپلنگ ایرانی این بار با موضوع ویرایش ادبی و با عنوان «چگونه بنویسیم تا بیشتر خوانده شویم» در دفتر انجمن برگزار شد.

مدرس کارگاه خانم مانلی شیرگیری که خود ویراستار حرفه ای هستند، به نکات مهم و مفیدی در ارتباط با ویرایش متون و گزارش ها اشاره کردند. روش صحیح به کارگیری علائم سجاوندی، املا، رسم‌الخط و نیز چگونگی رعایت یکدستی لحن و متن در این کارگاه سه ساعته مرور شد.

هم چنین در قسمت دیگری از کارگاه با بررسی متون منتشر شده در یوزنامه (خبرنامه داخلی انجمن یوزپلنگ ایرانی) چند نمونه عملی مرور شد.

در پایان گواهی شرکت در کارگاه آموزشی صادر و به حاضرین تقدیم شد.

لازم به ذکر است کارگاه های آموزشی انجمن یوزپلنگ ایرانی، به صورت ماهانه برگزار می شود. جهت عضویت در انجمن و اطلاع رسانی رویدادها و کارگاه های آموزشی می توانید به صفحه عضویت آنلاین انجمن یوزپلنگ ایرانی مراجعه فرمایید.