همزمان با پایان سال نخست پایش گوشتخواران بزرگ جثه در مناطق حفاظت شده استان یزد، کارگاه آموزشی برای ارائه دستاوردهای این پژوهش و تبادل نظرات در اداره کل حفاظت محیط زیست یزد برگزار شد. در این کارگاه نیم روزه، نمایندگان زیستگاه های مختلف یوزپلنگ در استان، کارشناسان این اداره کل و دانشگاه یزد حضور داشته و به تبادل نظر درباره یافته ها و دستاوردهای حفاظتی پایش یوزپلنگ، پلنگ، کفتار و گرگ طی سال گذشته در مناطق استان یزد پرداختند.

برنامه پایش گوشتخواران بزرگ جثه یکی از برنامه های پژوهشی کاربردی سالهای اخیر بوده که توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی و اداره کل حفاظت محیط زیست با همکاری پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و مؤسسه پانترا از ابتدای دی ماه1390در مناطق بافق، آریز، سیاهکوه و دره انجیر انجام شده و درحال حاضر در بخشهای مختلف پناهگاه حیات وحش نای بندان درحال جریان می باشد. این برنامه در سال آتی در
منطقه حفاظت شده کالمند اجرا خواهد شد و به این ترتیب 6 زیستگاه اصلی یوزپلنگ دراستان یزد برای برآورد جمعیت یوز و سایر طعمه خواران تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

IMG_7811

DSC_1586                                    DSC_1577