گروه آموزشی انجمن یوزپلنگ ایرانی، شنبه هفته گذشته در تاریخ 17 اسفند 1392 کلاسی آموزشی با موضوع «یوزپلنگ ایرانی»  در مدرسه نوردانش برگزارکرد.
در این کلاس آموزشی دانش آموزان پایه های اول تا هشتم این مجتمع آموزشی با عناوینی همچون عوامل تهدید، زیستگاه، تغذیه و نحوه شکار، خصوصیات ظاهری یوزپلنگ و همچنین مقایسه این گونه با دیگر گربه سانان ایران آشنا شدند.
در این دوره 226 دانش آموز در طول 6 ساعت و در 6 نوبت آموزش دیدند. در پایان نیز پوسترهای اینفوگرافیک «یوزپلنگ آسیایی» که توسط انجمن  تولید شده است بین دانش آموزان برای دریافت بهتر مفاهیم و مطالعه در منزل توزیع گردید.
یوزپلنگ آسیایی سومین گربه سان  کمیابت دنیا هم اکنون تنها در ایران زندگی میکند. حفاظت از این گربه سان نادر در کشور نیازمند آموزش و اطلاع رسانی به تمامی اقشار جامعه است و انجمن یوزپلنگ ایرانی در راستای نیل به این هدف در دوره های زمانی مختلف برای موسسات متقاضی کلاس ها و کارگاه های آموزشی برگزار می کند. برای اطلاع از چگونگی برگزاری این کلاس ها می‌توانید با دفتر انجمن یوزپلنگ ایرانی تماس حاصل نمایید.