پیرو خبر آزادسازی پهنه‌های جدید جهت اکتشافات معدنی، انجمن نگرانی خود را در قبال فعالیت‌های جدید معدنی در توران و میاندشت به سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد و پاسخ جهت استحضار عموم منتشر می‌شود.

در تصویر همپوشانی وسیع پهنه جدید با آخرین زیستگاه زایای یوزپلنگ در ایران قابل مشاهده‌ است. محدوده سبز، نشان دهنده مرز ذخیره‌گاه زیستکره توران و خط قرمز محدوده آزاد شده در سامانه کاداستر وزارت صمت با وسعت حدود ۱۶ هزار کیلومتر مربع است.

پهنه‌ای که عملا عموم نقاط مشاهده یوزپلنگ در توران را شامل می‌شود. در ادامه پیگیری‌ها مطلع شدیم که دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق که متولی مسئله مجوز معادن در سازمان حفاظت محیط زیست است، انتشار این آگهی را غیر قانونی دانسته و مراتب تخلف را نیز به قوه قضاییه منعکس کرده بود.
در جلسه اخیر با مدیرکل این دفتر، نامه قوه قضاییه خطاب به وزارت صمت در خصوص این پهنه‌ها نیز به رویت ما رسید. در این نامه که امکان انتشار عمومی به دلایل قانونی وجود ندارد، قوه قضاییه به وزارت صمت هشدار داده است که در صورت تکرار تخطی از مقررات عدم صدور پروانه در مناطق تحت حفاظت، این موضوع برابر با قانون تخلفات کارکنان دولت با برخورد جدی دستگاه قضایی روبرو خواهد شد.


آقای مهندس اقتدار، مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها پیش از این نیز موضعی قاطع در خصوص احداث جاده جدید در کوریدور یوزپلنگ ایرانی اتخاذ کرده بود. انجمن ادامه این موضع قاطع در خصوص جلوگیری از تخریب‌های بالقوه در زیستگاه یوزپلنگ را شایسته تقدیر می‌داند.