بیست و یکمین سمینار حیات وحش و نخستین جلسه در سال 94، روز یکشنبه 6 اردیبهشت ماه توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی برگزار شد. در این جلسه تعداد زیادی از علاقمندان به دامپزشکی حیات وحش گرد هم آمده و از مطالب ارائه شده بهره مند شدند.
دکتر ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش در ابتدا مقدمه ای از علم دامپزشکی حیات وحش ارائه کردند. به گفته ایشان پیشرفت این علم به سه بخش وابسته است، ابتدا به داروهایی که مخصوص حیات وحش تولید می شوند، سپس وسایل قابل حمل برای کنترل یا حمل کردن حیوانات در حین بیهوشی و در آخر به وسایل و لوازمی که با آن می توانیم حیوانات را مقید سازیم.
در ادامه به تفاوت عمده این شاخه از دامپزشکی یعنی دامپزشکی حیات وحش با سایر شاخه های این علم پرداختند. مسئولیت پذیری بالا در این شاخه نسبت به گونه وجود دارد، زیرا باید گونه همانطور که هست، حفظ شود؛ گستردگی بالای این شاخه به سبب اینکه این علم از خزندگان تا پستانداران بزرگ جثه را شامل می شود و در آخر رابطه بسیار نزدیکی که باید با حیوان وجود داشته باشد زیرا حیوانات حس و میزان ترس انسان را نسبت به خود متوجه می شوند.
سایر مباحث مطرح شده شامل موارد زیر بودند:
1- روشهای دارو دادن به حیوانات و مشکلات و سختی های موجود
2- داروهای بیهوشی و خصوصیات و ویژگی های آنها
3- یوتانایز یا مرگ آرام در حیوانات و مدیریت حیوانات مازاد
4- مانیتور کردن حیوانی که بیهوش شده است
5- کنترل کردن استرس حیوان قبل از بیهوشی
6- روشهای گرفتن (Capture) حیوانات در حیات وحش
7- داروهای مناسب جهت بیهوشی هر گونه
سمینارهای حیات وحش با همکاری انتشارات فنی ایران و سایت زیست بوم به صورت دو ماه یکبار برگزار می گردد.