بیست و یکمین سمینار حیات وحش

اهمیت و ارزش های گوناگون گونه های گیاهی و جانوری نظیر ارزش های اقتصادی، بوم شناختی، علمی، فرهنگی و زیباشناختی و تهدیدات و فشارهائی که متاسفانه به اشکال مختلف متوجه گونه ها و زیستگاه های آنهاست، جامعه جهانی را بر آن داشته تا ضمن افزایش توجه کشورها به موضوع تنوع زیستی از این طریق بتوان گامی در جهت کاهش این تهدیدات و بهبود وضعیت کنونی برداشت. در غیر اینصورت نسل های آتی ما بسیاری از گونه های حیات وحش را نخواهند دید. ایران از تنوع گونه ای جانوری و زیستی خوبی برخوردار است و در این میان بسیاری از گونه ها در معرض خطر و تهدید قرار دارند. تخريب و تكه تكه شدن زيستگاه هاي اصلي اين جانوران و شكار و صيد بي رويه آنها و خشكسالي هاي متوالي در كشور از جمله عوامل اصلي تهديد آن به شمار مي رود . در این بین شیوع برخی بیماری ها در جمعیت های حیات وحش نکته ای است که کمتر به آن توجه شده است.

دامپزشکی حیات وحش علمی است که در این راه به کمک حیات وحش آمده است و متاسفانه در ایران از نگاه ها دور مانده است. رسیدگی به آسیب ها و بیماری های حیوانات اعم از پستاندار، پرنده و خزنده و تمامی مراحل مربوط به درمان آنها، برنامه های تکثیر در اسارت و … همه و همه فعالیت هایی است که از دست یک دامپزشک حیات وحش و دانش مرتبط با آن بر می آید.

در بیست و یکمین سمینار حیات وحش آقای دکتر ایمان معماریان دامپزشک حیات وحش مقدمه ای از این علم گسترده را با عنوان « دامپزشکی حیات وحش» برای علاقمندان ارائه می کنند. این سمینار روز یکشنبه 6 اردیبهشت ماه در محل سالن اجتماعات انتشارات فنی ایران برگزار خواهد شد. از علاقمندان درخواست می شود تا حضور خود را در تماس با دفتر انجمن یوزپلنگ ایرانی در ساعت اداری اعلام نمایند.