پاسگاه‌های محیط‌بانی عموما در مناطق دورافتاده و در عمق مناطق تحت حفاظت احداث می‌شوند. همین امر منجر می‌شود تا پاسگاه‌ها گاها با مسئله تامین آب و برق مواجه باشند. به همین دلیل بسیاری از پاسگاه‌ها به سیستم برق خورشیدی مجهز هستند. آب نیز توسط تانکر به مناطق حمل شده و در منبع‌هایی بدین منظور ذخیره می‌شوند. محل تامین آب تانکر و مدت نگهداشت این آب، کیفیت آب مصرفی محیط‌بانان را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین گاها کیفیت پایین آب به دلیل وجود املاح و رسوبات ممکن است زمینه بروز برخی بیماری های کلیوی را فراهم آورد، به همین منظور انجمن به کمک مالی شرکت الیت موفق به خریداری دستگاه های تصفیه آب برای هر دو پاسگاه های فعال پناهگاه حیات وحش میاندشت شد تا دغدغه های محیط بانان در خصوص دسترسی به آب شربی سالم مرتفع گردد. کمک به بهبود وضعیت محیط‌بانان در زیستگاه‌های یوزپلنگ همواره در دستورکار انجمن قرار داشته است که در این سال ها به شکل های مختلف آن را به انجام رسانیده است.