تدوین «دستورالعمل جانمایی، طراحی، احداث، بهره برداری و مدیریت ذخیره گاه نیمه طبیعی یوزپلنگ آسیایی» در انجمن یوزپلنگ ایرانی

0
914

 

سالهاست بسیاری از محققان و کارشناسان حیات وحش به این نتیجه رسیده اند که یکی از راه های حفظ ژن و شاید نجات یوزپلنگ آسیایی در ایران، تکثیر آن در شرایط نیمه طبیعی است. در یک سال گذشته سازمان حفاظت محیط زیست به طور جدی این مسئله را پیگیری و جلسات متعددی برای کسب نظر محققان صاحب نظر در حفاظت از حیات وحش و یوزپلنگ برگزار کرد. در این میان نبود یک دستورالعمل جامع جهت جانمایی، احداث و مدیریت ذخیره گاه نیمه طبیعی یوزپلنگ بسیار محسوس بود. 

انجمن یوزپلنگ ایرانی که همواره دغدغه حفاظت از یوزپلنگ را به دوش میکشد، به درخواست معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیطزیست تدوین این دستورالعمل را به عهده گرفت. تلاش شده است در این پروتکل مبانی مورد نیاز جهت احداث یک ذخیره گاه نیمه طبیعی برای یوزپلنگ آسیایی ذکر شود. این مبانی از زمان جانمایی تا مدیریت پس از احداث را شامل می شود و در هر زمان قابل استفاده خواهد بود. 

همچنین ضمن گردآوری اطلاعات و استفاده از  تجربیات و دانش موجود در دنیا، این دستورالعمل سازگار با شرایط زیستی و زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی است علاوه بر این، موقعیت این گونه در ایران در تمامی وجوه مورد توجه قرار گرفته است. 

این دستورالعمل در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است و در صورت تصمیم این سازمان به تکثیر یوزپلنگ آسیایی در شرایط نیمه طبیعی، نکات لازم در اختیار مجری  قرار خواهد گرفت.