تصادفات جاده ای
تصادفات جاده ای

در آبان‌ماه 1397، کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان با لاشه یک گربه پالاس (Otocolobus manul) در حاشیه جاده عبوری از منطقه حفاظت‌شده پرور مواجه شدند. نظر به نادربودن چنین رخدادی، شرح آن در گزارش کوتاهی با همکاری کارشناسان انجمن یوزپلنگ ایرانی نگاشته شد که در شماره جدید خبرنامه گروه متخصصان گربه‌سانان اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (Cat News) انتشار یافته‌ است. هرچند که به نظر نمی‌رسد جاده‌ها یک تهدید جدی برای گربه پالاس در ایران باشند، چاره‌اندیشی برای کاهش آثار منفی جاده‌ها بر حیات وحش (به‌ویژه درون مناطق حفاظت‌شده چهارگانه) ضروریست.
گربه پالاس یکی از هشت گربه‌سان کوچک ایران است که به نسبت پلنگ ایرانی و یوزپلنگ آسیایی، دانش کنونی از وضعیت آن‌ها اندک است. در ویژه‌نامه گربه‌سانان ایران که در آذرماه 1395 انتشار یافت، داده‌های پراکنده موجود از گربه پالاس توسط کارشناسان انجمن یوزپلنگ ایرانی گردآوری شده‌است و در دسترس علاقمندان قرار دارد. با وجود پراکنش جغرافیایی گسترده از چین و مغولستان در شرق تا ایران در غرب، وضعیت جهانی گربه پالاس در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، «در شُرُف تهدید» (به اختصار، NT) به شمار می‌رود. سگ‌های گله، تخریب زیستگاه و کاهش برخی طعمه‌ها از عوامل تهدید اصلی گربه پالاس در جهان هستند. دانش محدود از بوم‌شناسی و نیازهای حفاظتی این گربه‌سان کوچک، گروه متخصصان گربه‌سانان را بر آن داشته‌است که ویژه‌نامه‌ای را به گربه پالاس اختصاص دهد که در ماه‌های آینده انتشار خواهدیافت. این ویژه‌نامه در ادامه نشست کارگروهی است که خبر آن در آبان‌ماه 1397 انتشار یافت.